Upute Bosch za DIN otvor

12. Ažuriranje podataka relevantnih za cestarinu

Ta se obavijest prikazuje prilikom pokretanja OBU-a kada on implementira zahtjev za ažuriranjem podataka koji se odnose na naplatu cestarine. Pričekajte dovršetak postupka; u određenim situacijama OBU će se samostalno ponovno pokrenuti.

Kada se zaslon prebaci na osnovni prikaz, a LED dioda svijetli zelenom bojom, mobilni je uređaj ponovno spreman za rad.

Pogreška: ispravite svoj unos