Upute za Bosch Windshield

3. Smetnja pri naplati cestarine

Prikazuje se obavijest „TOLL COLLECTION DISRUPTED" (Smetnja pri naplati cestarine) uz dijagnostički broj kada dođe do tehničke smetnje OBU-a.

U tom se slučaju obratite svom servisnom partneru društva Toll Collect.

Pogreška: ispravite svoj unos

U slučaju kvara mobilni uređaj za vozilo nije spreman za automatski sustav naplate cestarine. Stoga se ručno prijavite u Njemačkoj putem mrežne prijave u sustav ili aplikacije Toll Collect. Na području Austrije morate u tom slučaju imati GO-Box.