Povrat cestarine

Za vožnje u razdoblju od 28. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine može se ostvariti povrat razmjernog dijela cestarine za teretna vozila.

Dodatne informacije
 • Pravo nastaje po prvi put nakon što zakon stupi na snagu, dakle od 1. listopada 2021.

  Pravo je ograničeno na razdoblje od 28. listopada 2020. do uključivo 30. rujna 2021. godine. Zahtjev treba podnijeti tek nakon što raspolažete sa svim ispisima obračunate cestarine za cjelokupno razdoblje. Važno je osigurati da su zahtjev i dokumenti koje treba podnijeti potpuni. Pojedinosti se mogu pronaći na stranici BALM.

  www.balm.bund.de
 • Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) je putem online platforme na raspolaganje stavila elektronički obrazac s kojim se podnosi zahtjev.

  Idi na platformu
 • Zahtjevu treba priložiti ispise obračunate cestarine za vožnje navedene u zahtjevu, kontrolni obrazac te, u slučaju zastupanja, punomoć. Detaljni pregledi vožnji ne trebaju se priložiti zahtjevu. Međutim, u zahtjevu je potrebno navesti prijeđene kilometre radi provjere vjerodostojnosti zahtjeva po službenoj registarskoj oznaci vozila i razredu težine. Za izračun, korisniku su potrebni detaljni pregledi vožnji na njegovom korisničkom računu; stoga ih treba sačuvati za razdoblja na koje se odnosi zahtjev. Po obrascu za zahtjev mogu se navesti vožnje do 20 službenih registarskih oznaka vozila.

 • Detaljne preglede vožnji za posljednja tri mjeseca možete dobiti kod Toll Collect-a. Detaljni pregledi vožnji stalno su dostupni na vašem korisničkom računu.

  Ured BALM ne treba detaljne preglede vožnji.Međutim, podnositelj zahtjeva bi u zahtjevu po mogućnosti trebao navesti prijeđene kilometre radi provjere vjerodostojnosti zahtjeva po službenoj registarskoj oznaci vozila i razredu težine. No, to nije obvezni uvjet za stjecanje prava.

 • Za podnošenje zahtjeva potrebni su vam samo ispisi obračunate cestarine.

  Međutim, u zahtjevu za povrat cestarine je potrebno navesti prijeđene kilometre radi provjere vjerodostojnosti zahtjeva po službenoj registarskoj oznaci vozila i razredu težine. Ove podatke o kilometrima možete pronaći samo u detaljnim pregledima vožnji, ali ne i u ispisama obračunate cestarine. Stoga biste trebali čuvati detaljne preglede vožnji. Ali, čak i ako podaci o kilometrima u zahtjevu za povrat ostanu otvoreni, zahtjev možete podnijeti putem internetske platforme na stranici ureda BALM.

 • Detaljni pregledi vožnji brišu se nakon 120 dana. U tom trenutku ispisi obračunate cestarine su plaćeni i nema reklamacija. Ta odredba proizlazi iz Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama, koji također regulira i brisanje podataka.

 • Korisnik/-ica treba navesti kilometre prijeđene po razredu težine radi provjere vjerodostojnosti (osobito u slučajevima promjene vlasništva s istom registarskom oznakom vozila), za to bi trebao upotrijebiti svoje detaljne preglede vožnji na korisničkom računu, koje može razvrstati i zbrojiti. Ovi su podaci namijenjeni kao pomoć pri obradi. Ali nisu obavezni podaci. Potrebni su ispisi obračunate cestarine koji pokrivaju cijelo razdoblje na koje se odnosi zahtjev.

 • Zahtjev se može podnijeti do 31. prosinca 2023. godine.