1 " / " 5

Informacije za korisnike naplate cestarine

Aktualnosti za korisnike naplate cestarine

Prijava vozila za izuzeće za obrtnike moguća je već sada

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) od 1. srpnja 2024. predviđa obvezu plaćanja cestarine i za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom (ntdm) većom od 3,5 t, a manjom od 7,5 tona koja su namijenjena ili se koriste za robni promet. Obrtnička vozila oslobođena su pod određenim uvjetima obveze plaćanja cestarine.

Više o ovoj temi

Naš korisnički portal

Naš korisnički portal nudi velik broj usluga. Registrirajte nova vozila putem interneta i uređujte podatke o svom voznom parku.

Više o ovoj temi

Špediter drži tablet ispred svojeg teretnog vozila, na ekranu se prikazuje korisnički portal tvrtke Toll Collect.

Poduzeće Toll Collect

O nama

Toll Collect pružatelj je tehnoloških usluga visokih performansi za naplatu i kontrolu cestarine, a od 1. siječnja 2005. godine upravlja jednim od najvećih sustava naplate cestarine na svijetu.

Više o ovoj temi

Priopćenja za javnost

Prijava vozila za izuzeće za obrtnike moguća je već sada

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) od 1. srpnja 2024. predviđa obvezu plaćanja cestarine i za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom (ntdm) većom od 3,5 t, a manjom od 7,5 tona koja su namijenjena ili se koriste za robni promet. Obrtnička vozila oslobođena su pod određenim uvjetima obveze plaćanja cestarine.

Više o ovoj temi

Daljnje preporuke

Prometni podaci

Anonimizirani podaci iz sustava naplate cestarine daju vrijedne informacije za statistiku i upravljanje prometom. Prikazujemo primjer opterećenosti dionica.

Više o ovoj temi