Česta pitanja

  • Upotrebljavaju se dodatni senzori za određivanje položaja koji pomažu određivanju položaja putem GPS-a (povezano određivanje položaja sa žiroskopom i tahografskim signalom). To je postupak neovisan o određivanju položaja GPS-om. Rezultati oba postupka neprestano se međusobno uspoređuju. Time se usavršava prepoznavanje odsjeka sustava za naplatu cestarine. Čak se omogućava da sustav na kraće vrijeme radi bez GPS-a.

  • Sustav većinu položaja određuje uz preciznost od oko deset metara. Na svim kritičnim mjestima, primjerice, na mjestima gdje ceste koje nisu pod obvezom plaćanja cestarine i ceste pod obvezom plaćanja cestarine prolaze paralelno, pomoćni signalni znakovi šalju dodatne podatke o položaju mobilnom uređaju za vozilo i preciziraju određivanje položaja.

  • Sustav Toll Collect strukturiran je tako da funkcionira i sa sustavom Galileo. Ovaj europski satelitski sustav trenutačno se izgrađuje, a nakon što se pokrene upotrebljavat će se prvenstveno u komercijalne i znanstvene svrhe.

  • Tvrtka Toll Collect dobila je zadatak izgradnje i nadzora rada sustava za elektronički obračun cestarine za promet teretnih vozila u Njemačkoj. Usluge prometne telematike nisu dio tog zadatka i nisu u ponudi. Ipak, tvrtka Toll Collect koncipirala je tehničke mogućnosti uređaja tako da se usluge prometne telematike kasnije teoretski mogu primiti. Uređaji tvrtke Toll Collect u tom slučaju mogu poslužiti i za povećanje učinkovitosti radnih procesa špeditera – ali samo ako savezna vlada odobri izgradnju tog tržišta telematike i ako su ispunjeni uvjeti koje nalaže Europska komisija.

Vaše osobe za kontakt