Nove tarife cestarine od 1. listopada 2021.

Berlin,

Od 1. listopada u Njemačkoj vrijede nove tarife cestarine za teretna vozila. Istodobno postoji nova regulacija oslobođenja obveze plaćanja cestarine za vozila na prirodni plin.

Tarife cestarine vrijede retroaktivno od 28. listopada 2020

Udio tarife cestarine za troškove infrastrukture smanjuje se retroaktivno od 28. listopada 2020. Suprotno od toga, udio za troškove onečišćenja zraka raste. Sveukupno gledano, tarife cestarine po kilometru neznatno će se smanjiti ovisno o emisijskom razredu.

Za vožnje u razdoblju od 28. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine na zahtjev se može ostvariti povrat razmjernog dijela cestarine. Opseg povrata udjela tarife cestarine za troškove infrastrukture ovisi o kategoriji težine. Povrat se može zatražiti od Savezne uprave za prijevoz robe od 3. studenoga 2021. putem mrežne platforme na internetskoj stranici. Dotad se svi dokumenti za naplatu koji su potrebni za podnošenje zahtjeva nalaze u poduzeću za prijevoz i logistiku. Potraživanje se može ostvariti do kraja 2023. godine.

Nova regulacija oslobođenja obveze plaćanja cestarine za vozila na prirodni plin

Od 1. listopada 2021. godine oslobođenje obveze plaćanja cestarine za teretna vozila na prirodni plin primjenjivat će se samo na vozila koja su tvornički isporučena za pogon na CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) ili s motorom na dva goriva za LNG / dizelsko gorivo. Osim toga, moraju imati dozvolu za ugrađeni sustav u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009. Vozila moraju zadovoljavati zahtjeve emisijskog razreda Euro VI te ih je proizvođač vozila već prije prve registracije prema prometnim propisima morao konfigurirati kao novo vozilo za pretežni pogon na prirodni plin.

Vozila koja su naknadno preinačena odnosno kojima je dodan jedan ili više spremnika prirodnog plina pod obvezom su plaćanja cestarine od 1. listopada 2021. Jednako vrijedi i za vozila na prirodni plin koja ne pripadaju emisijskom razredu Euro Vi. Pogon na LPG (Liquefied Petroleum Gas) načelno je pod obvezom plaćanja cestarine.

Proteklih je tjedana Toll Collect obavijestio vlasnike vozila na prirodni plin o novim pravilima.

Dodatne informacije možete pronaći na www.bag.bund.de

Kontakt

Veselimo se vašem pozivu ili poruci e-pošte.

Ured za odnose s javnošću

Vaše osobe za kontakt