Toll Collect sudjeluje na kongresu ITS World Congress

Berlin,

Društvo Toll Collect sudionik je kongresa ITS World Congress koji započinje sljedećega ponedjeljka u Hamburgu. Pružatelj tehnoloških usluga po prvi puta se predstavlja kao savezno poduzeće. Predstavit će se daljnji razvoj ručne prijave u sustav uz novu aplikaciju TollNow, koja pojednostavljuje prijavu u sustav putem pametnog telefona te na taj način vozačima pruža veću fleksibilnost. Osim toga, društvo Toll Collect predstavit će dodanu vrijednost koju podaci o cestarini mogu predstavljati za upravljanje prometom te kako će u budućnosti raditi središnji sustav za naplatu cestarine (MED). Važna tema za društvo Toll Collect je i održivost. Proteže se od stručnih tema do ponovno upotrebljivih elemenata pri konstrukciji štanda i odricanja od tiskanih informativnih materijala.

TollNow

Društvo Toll Collect predstavit će daljnji razvoj postojeće ručne prijave u sustav putem pametnog telefona i tableta. Aplikacija TollNow ručnu prijavu u sustav čini fleksibilnijom i praktičnijom. Odbacuje se trenutačno nužna prethodna prijava dionice tijekom ručnog postupka, a time i obveza vožnje prema prijavljenoj ruti. Aplikacija TollNow omogućuje ucrtavanje rute u stvarnom vremenu putem pametnog telefona. Kao i do sada, upotrebljava se vlastiti pametni telefon, a ni deklaracija vozila se ne mijenja. Vožnja se pokreće pritiskom gumba. Rute se s pomoću aplikacije mogu slobodno odabrati kao i tijekom automatskog postupka putem jedinice u vozilu. Pri dolasku na odredište dovoljan je ponovni pritisak gumba kako bi se vožnja ručno završila. Odmah se prikazuje iznos za dionicu pod obvezom plaćanja cestarine. Uz pametni telefon nije potreban drugi hardver. Predviđeno je da će aplikacija biti raspoloživa od 2023. godine.

Platforma za cestarinu budućnosti

Društvo Toll Collect razvija platformu za cestarinu budućnosti. Sustav naplate cestarine otvara se putem različitih sučelja. Na taj način pri naplati cestarine te tijekom pripreme podataka koji se odnose na cestarinu, u skladu sa zaštitom podataka u podatkovnim prostorima i sustavima obračuna korisnika, nastaje perspektivna platforma za cestarinu.

Kao prvo važno sučelje ove platforme za cestarinu se početkom 2022. pokreće središnji sustav za naplatu cestarine (MED). Njemački Savezni ured za teretni promet povjerio je društvu Toll Collect zadaću razvoja sustava MED. Bliskom suradnjom sa saveznim uredom razvijeno je rješenje koje pružateljima usluga EEMD (Europski elektronički sustav za naplatu cestarine ili European Electronic Toll System EETS) koji su odobreni u Njemačkoj na raspolaganje stavlja središnje prepoznavanje i tarifno razvrstavanje cestarine. Na taj se način osigurava ujednačena naplata cestarine svim korisnicima s različitim obračunima cestarine u njemačkoj mreži. Društvo Toll Collect je kao savezno poduzeće neutralni partner pružatelja usluga EEMD i osigurava ujednačene visoke standarde kvalitete.

Svi pružatelji usluga EEMD u Njemačkoj od početka 2022. uslugu isprva mogu upotrebljavati dobrovoljno, a od 2026. ona će postati zakonski obvezna.

Dodana vrijednost zahvaljujući anonimiziranim podacima o cestarini

Anonimizirani podaci o cestarini pružaju detaljna saznanja o prometu teretnih vozila s vozilima i skupovima vozila od 7,5 tona dopuštene ukupne težine na njemačkim saveznim autocestama. Najnovija odredba njemačkog Zakona o naplati cestarine na saveznim autocestama postavlja temelj upotrebe anonimiziranih podataka za statističke svrhe i za bolje upravljanje prometom. Društvo Toll Collect animacijom prikazuje koji se statistički podaci mogu izvesti iz podataka o cestarini. Tako se primjerice može prepoznati da se oko 80 posto prometa pod obvezom plaćanja cestarine odvija na otprilike 20 posto cestovne mreže. Prepoznatljivo je i ponašanje tijekom vožnje na cestovnoj mreži s naplatom cestarine: odnosi se na ulaze i izlaze na njemačkim granicama, ulaze na pojedine cestovne odsjeke ili regionalne posebnosti.

Održivost

Održivost je jedan od tri stupa novog vodećeg načela društva Toll Collect koje se primjenjuje od 2020. godine. Poduzeće je na putu prema cjelovitom razumijevanju održivosti te integriranom upravljanju održivošću. Društvo Toll Collect definiralo je temelje za održivo upravljanje poduzećem, a svim aktivnostima upravlja certificirani sustav upravljanja za kvalitetu, informatičku sigurnost, zaštitu okoliša, usklađenost i upravljanje rizikom. Ove je godine kao prvi uvid objavljeno prvo izvješće o održivosti poduzeća.

Izložbeni je štand na najbolji mogući način planiran prema ekološkim standardima. Od ekološki prihvatljivih boja za tisak prekrivača za zidove, ponovno upotrebljivih eksponata do odricanja od tiskanih informativnih materijala. Posjetitelji informacije mogu dobiti putem integriranih QR kodova na štandu koji vode do mikro internetske stranice

Kontakt

Veselimo se vašem pozivu ili poruci e-pošte.

Ured za odnose s javnošću

Vaše osobe za kontakt

Daljnje preporuke