Nove tarife cestarine od 1. siječnja 2023.


Teretno vozilo prolazi pored kontrolnog mosta na autocesti
Berlin,

Od 1. siječnja 2023. u Njemačkoj vrijede nove tarife cestarine za teretna vozila. Za razliku od dosadašnje prakse, od siječnja sljedeće godine će se udjeli tarife cestarine za onečišćenje zraka i opterećenje bukom diferencirati prema razredima težine.

Vanjski troškovi izračunati na temelju stvarnih rashoda

Pri naplati cestarina za teretna vozila sve države članice Europske unije moraju se pridržavati Direktive 1999/62/EZ. Sukladno tome, za određivanje naknade za infrastrukturu uzimaju se troškovi za izgradnju, rad, održavanje i proširenje infrastrukture. Važeće tarife cestarine utvrđuju se s pomoću stručnog mišljenja o troškovima u cestovnom prijevozu.

Izmijenjena Direktiva 1999/62/EZ stupila je na snagu krajem ožujka 2022. U izmijenjenoj Direktivi više se ne iskazuju maksimalne vrijednosti troškova za onečišćenje zraka i opterećenje bukom, već samo referentne vrijednosti. Visina ovih udjela tarife cestarine sada se može ravnati prema stvarnim troškovima nastalim za onečišćenje zraka i opterećenje bukom u dotičnoj državi članici. Referentne vrijednosti se stoga mogu prekoračiti.

Na temelju toga izrađeno je novo stručno mišljenje o troškovima u cestovnom prijevozu za Njemačku koje vrijedi za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Od početka 2023. će se, prema nacionalnom zakonu, korisnicima infrastrukture u Njemačkoj koja podliježe obvezi plaćanja cestarine naplaćivati stvarni troškovi onečišćenja zraka i opterećenja bukom.

Kontakt

Veselimo se vašem pozivu ili poruci e-pošte.

Ured za odnose s javnošću

Vaše osobe za kontakt