Od 1. siječnja 2019. obavezno je navesti razred težine


Ruka namješta razred težine i osovinski razred na mobilnom uređaju za vozilo. Oba su podatka vidljiva na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo.
Berlin,

Od 1. siječnja 2019. u Njemačkoj vrijede nove tarife za cestarinu za teretna vozila. Nakon najnovije 5. izmjene Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama, razred težine predstavlja jedan od parametara za obračun visine iznosa cestarine. Ubuduće će se tarifa cestarine sastojati od tri dijela: Infrastrukturnih troškova ovisno o razredu težine vozila ili kombinacije vozila pod obvezom plaćanja cestarine, troškova onečišćenja zraka ovisno o emisijskom razredu i troškova za zagađenje bukom u iznosu od 0,002 eura po kilometru.

Razredi težine mogu se vidjeti na mobilnim uređajima za vozilo (On-Board Units, OBUs) već od ljeta 2018. Od 1. siječnja 2019. vozači teretnih vozila imaju obvezu odmah ispravno namjestiti razred težine. Težina se raspoređuje u sljedeće razrede težine: više od / jednako 7,5 – 11,99 tona dopuštene ukupne težine (eUT), više od / jednako 12 tona do 18 tona dopuštene ukupne težine i više od 18 tona dopuštene ukupne težine. Od dopuštene ukupne težine od više od 18 tona nadalje dodatno se razlikuju vozila s najviše 3 odnosno 4 i više osovina koje vozač teretnog vozila mora navesti u mobilnom uređaju za vozilo. Za vozila ili kombinacije vozila dopuštene ukupne težine do 18 tona također se može namjestiti broj osovina. Motorna vozila dopuštene ukupne težine manje od 7,5 tona nisu pod obvezom plaćanja cestarine.

Za određivanje dopuštene ukupne težine kombinacije vozila se, za razliku od Zakona o registraciji vozila za cestovni promet, zbrajaju dopuštene ukupne težine pojedinačnih vozila. Okomito opterećenje ruda i opterećenje poluprikolice na mjestu oslanjanja na tegljač ne uzimaju se u obzir.

Kontakt

Veselimo se vašem pozivu ili poruci e-pošte.

Ured za odnose s javnošću

Vaše osobe za kontakt

Daljnje preporuke