Postupak u slučaju mogućeg kršenja obveze plaćanja cestarine


Teretno vozilo vozi magistralnom cestom pored plavog kontrolnog stupa tvrtke Toll Collect.

Dobili ste od nas privremeno rješenje tipa 1. To znači:

Broj osovina, težina ili emisijski razred nisu bili ispravno namješteni tijekom vožnje te će se naplatiti razlika između stvarne i već plaćene cestarine.

Imate dvije mogućnosti:

  • Ako se slažete s privremenim rješenjem, doznačite iznos naknadne naplate Saveznom uredu za logistiku i mobilnost (BALM) u roku od sedam dana od dostave privremenog rješenja. Pritom obvezno navedite blagajnički broj. Blagajnički broj nalazi se na prvoj stranici rješenja.
  • Ako se s privremenim rješenjem ne slažete, pošaljite svoje obrazloženje i kopije prometnih dozvola motornoga vozila i prikolice na mautkontrolle@toll-collect.de .
Objašnjenja za privremeno rješenje tipa 1 (PDF, 214 KB)