Autópályadíjak 2023. január 1-jétől


Részletes felvétel egy tehergépjármű tengelyeiről. A tengelyszám határozza meg a fizetendő útdíj mértékét

A díjtételek felépítése

Az autópályadíj meghatározása a jármű vagy a járműszerelvény által megtett díjköteles útszakasz alapján és egy cent/kilométerben elszámolt autópálya-díjtétel alapján történik, amely tartalmazza az okozott infrastrukturális valamint légszennyezéssel és zajszennyezéssel kapcsolatos költséghányadot.

  • Az autópálya-díjtételnek az infrastruktu?rális költségek, valamint a zajszennyezés?sel kapcsolatos költségek miatti hányada a súlykategóriától függ, de 18 tonna meg?engedett teljes súly felett még a tengely?számot is figyelembe kell venni.
  • Az okozott levegőszennyezés útdíjszintje a szennyező anyag osztályától függ. Mindegyik járművet a hat szennyező anyag osztálya alapján osztályozzák a hat A, B, C, D, E és F kategóriába. Az útdíjasok felelősek a szennyező anyag osztályok meghatározásáért; Az ügyfelek kötelesek minden útdíj szempontjából releváns adatot helyesen szolgáltatni (az önbevallás elve).

Autópályadíj-visszatérítés a 2021. évi díjtétel-kiigazításból

A 2021. október 1-jén bevezetett és 2022. december 31-ig érvényes tgk.-útdíj tarifák infrastrukturális költségek miatti díjtétel-hányada 2020. október 28-ig visszamenőleges hatállyal csökken. Ezzel szemben a légszennyezési költségek miatti hányad növekszik. Összességében a kilométerenkénti díjtarifák a károsanyag-kategória függvényében enyhén csökkennek.

A 2020. október 28. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban megtett utak esetében az autópályadíj kérésre időarányosan visszatéríthető. Az autópályadíjból az infrastrukturális költségekre eső hányad visszatérítésének mértéke függ a súlyosztálytól. A visszatérítés a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal honlapján található online platformon keresztül igényelhető. Az igényeket 2023 végéig lehet érvényesíteni.

Fontos információk

A megfelelő díjtétel megkeresése

A tarifakalkulátor gyorsan elvezeti az útdíjához. Indítsa el a varázslót, és először válassza ki a jármű károsanyag-kategóriáját. Ezt követően adja meg a megfelelő tengely- és súlyosztályt. Kész. Minden értéket az oldal alján lévő táblázatban talál.

A díjtétel megállapítása gyorsan és egyszerűen

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtengelyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával.

Tarifatáblázatok

Károsanyag-kategóriák a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) szerint

  A kategória B kategória C kategória D kategória E kategória F kategória

Károsanyag-kategória
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 PMK 2*
S3,
S2 PMK 1*
S2 S1,
nincs károsanyag-kategória
Euro-
Károsanyag-kategória
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Útdíj-
Károsanyag-kategória**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** Az autópálya-díjrend szerinti károsanyag-osztály az egyedi menetkimutatás és a részletes útvonaladatok tarifainformációi között található.

Kilométerenkénti autópályadíjtétel-táblázat 2023. január 1-jétől

Európai károsanyag-kategória Tengely- és
Súlykategória
Zajterhelés
Autópálya-díjtételben érvényesített külsőköltség-arány (cent/km-ben)
Levegőszennyezettség
Autópálya-díjtételben érvényesített külsőköltség-arány (cent/km-ben)
Infrastruktúra
Autópálya-díjtételben érvényesített arány (cent/km-ben)
Autópálya-díjtétel
(Cent/km-ben)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t 3 tengelyig** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t 4 tengelytől** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t 3 tengelyig** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t 4 tengelytől** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t 3 tengelyig** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t 4 tengelytől** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t 3 tengelyig** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t 4 tengelytől** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t 3 tengelyig** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t 4 tengelytől** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t 3 tengelyig** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t 4 tengelytől** 1,2 18,7 15,5 35,4

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtengelyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával.

Kérjük, vegye figyelembe

A díjkötelesnek a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) kérésére megfelelő dokumentumok bemutatásával igazolnia kell az autópályadíj-beszedés szempontjából irányadó tények helyességét (szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 5. §-a a tgk.-útdíjrendelet. §-ával és 6. §-ával 2. összefüggésben).

A Németországban egységes EU járműokmánnyal forgalomba helyezésre engedélyezett belföldi gépjárművek esetében az emissziós osztályt a 14. ponthoz tartozó szöveg vagy a 14.1. kulcsszám igazolja (a tgk.-útdíjrendelet 7. §-a).

A nem Németországban engedélyezett járművek esetében időzített vélelmezési szabályok érvényesek, amennyiben a károsanyag-kategóriát más módon, pl. a CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája) egyes környezetvédelmi követelményeinek teljesítéséről szóló dokumentumokkal nem lehet igazolni (tgk.-útdíjrendelet 8. §-a).

A díjkötelest terheli a díjszabás szempontjából lényeges tények feltárásának és bizonyításának kötelezettsége. Az igazolási kötelezettség megszegése pénzbüntetést von maga után.

További javaslatok