Autópályadíjak


Részletes felvétel egy tehergépjármű tengelyeiről. A tengelyszám határozza meg a fizetendő útdíj mértékét

A díjtételek felépítése

Az autópályadíj meghatározása a jármű vagy a járműszerelvény által megtett díjköteles útszakasz alapján és egy cent/kilométerben elszámolt autópálya-díjtétel alapján történik, amely tartalmazza az okozott infrastrukturális valamint légszennyezéssel és zajszennyezéssel kapcsolatos költséghányadot.

  • Az autópálya-díjtételnek az infrastrukturális költségek, valamint a zajszennyezéssel kapcsolatos költségek miatti hányada a súlykategóriától függ, de 18 tonna megengedett teljes súly felett még a tengelyszámot is figyelembe kell venni.
  • Az autópálya-díjtételnek az okozott légszennyezéssel kapcsolatos költségek miatti hányadát a károsanyag-kategória és a súlykategória határozza meg, de 18 tonna megengedett teljes súly felett még a tengelyszámot is figyelembe kell venni. Mindegyik járművet a hat szennyező anyag osztálya alapján osztályozzák a hat A, B, C, D, E és F kategóriába. Az útdíjasok felelősek a szennyező anyag osztályok meghatározásáért; Az ügyfelek kötelesek minden útdíj szempontjából releváns adatot helyesen szolgáltatni (az önbevallás elve).

Autópályadíj-visszatérítés a 2021. évi díjtétel-kiigazításból

A 2021. október 1-jén bevezetett és 2022. december 31-ig érvényes tgk.-útdíj tarifák infrastrukturális költségek miatti díjtétel-hányada 2020. október 28-ig visszamenőleges hatállyal csökken. Ezzel szemben a légszennyezési költségek miatti hányad növekszik. Összességében a kilométerenkénti díjtarifák a károsanyag-kategória függvényében enyhén csökkennek.

A 2020. október 28. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban megtett utak esetében az autópályadíj kérésre időarányosan visszatéríthető. Az autópályadíjból az infrastrukturális költségekre eső hányad visszatérítésének mértéke függ a súlyosztálytól. A visszatérítés a Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal honlapján található online platformon keresztül igényelhető. Az igények 2023 végéig érvényesíthetők.

Fontos információk

A megfelelő díjtétel megkeresése

A tarifakalkulátor gyorsan elvezeti az útdíjához. Indítsa el a varázslót, és először válassza ki a jármű károsanyag-kategóriáját. Ezt követően adja meg a megfelelő tengely- és súlyosztályt. Kész. Minden értéket az oldal alján lévő táblázatban talál.

A díjtétel megállapítása gyorsan és egyszerűen

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtengelyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával.

Tarifatáblázatok

Károsanyag-kategóriák a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) szerint

  A kategória B kategória C kategória D kategória E kategória F kategória

Károsanyag-kategória
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 PMK 2*
S3,
S2 PMK 1*
S2 S1,
nincs károsanyag-kategória
Euro-
Károsanyag-kategória
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Útdíj-
Károsanyag-kategória**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** Az autópálya-díjrend szerinti károsanyag-osztály az egyedi menetkimutatás és a részletes útvonaladatok tarifainformációi között található.

Kilométerenkénti autópályadíjtétel-táblázat 2023. január 1-jétől

Európai károsanyag-kategória Tengely- és
Súlykategória
Zajterhelés
Autópálya-díjtételben érvényesített külsőköltség-arány (cent/km-ben)
Levegőszennyezettség
Autópálya-díjtételben érvényesített külsőköltség-arány (cent/km-ben)
Infrastruktúra
Autópálya-díjtételben érvényesített arány (cent/km-ben)
Autópálya-díjtétel
(Cent/km-ben)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t 3 tengelyig** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t 4 tengelytől** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t 3 tengelyig** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t 4 tengelytől** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t 3 tengelyig** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t 4 tengelytől** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t 3 tengelyig** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t 4 tengelytől** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t 3 tengelyig** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t 4 tengelytől** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t 3 tengelyig** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t 4 tengelytől** 1,2 18,7 15,5 35,4

* PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecskekibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.

** A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtengelyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával.

Kérjük, vegye figyelembe

A Szövetségi Logisztikai és Mobilitási Hivatal felszólítására az útdíjfizetésre kötelezett alany köteles megfelelő dokumentumokkal igazolni az útdíjbeszedés szempontjából lényeges tények helyességét (német szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 5., 2. és 6. paragrafusa és a német tgk.-útdíjrendelet).

A Németországban egységes EU járműokmánnyal forgalomba helyezésre engedélyezett belföldi gépjárművek esetében az emissziós osztályt a 14. ponthoz tartozó szöveg vagy a 14.1. kulcsszám igazolja (a tgk.-útdíjrendelet 7. §-a).

A nem Németországban engedélyezett járművek esetében időzített vélelmezési szabályok érvényesek, amennyiben a károsanyag-kategóriát más módon, pl. a CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája) egyes környezetvédelmi követelményeinek teljesítéséről szóló dokumentumokkal nem lehet igazolni (tgk.-útdíjrendelet 8. §-a).

A díjkötelest terheli a díjszabás szempontjából lényeges tények feltárásának és bizonyításának kötelezettsége. Az igazolási kötelezettség megszegése pénzbüntetést von maga után.

További javaslatok