Online jelentkezésekkel kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok kezelése az online jelentkezések keretében

A Toll Collect a jelentkezéskor közölt adatokat kizárólag a jelentkezési eljárás keretében dolgozza fel. A jelenkezéskor közölt adatok feldolgozásának célja a szövetségi adatvédelmi törvény 26.§-a 1. bekezdésének 1. mondata alapján történő előzetes személyzetkiválasztás és személyzetkiválasztás végrehajtása. Amennyiben a jelentkezési eljárás során nem Önt választjuk, úgy az adatait hat hónappal a jelentkezési eljárás lezártát követően töröljük. Az említett időtartamú tárolás jogalapja az adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikke 1. bekezdése 1. albekezdésének. f. pontja. Célja az adatok rendelkezésre állása arra az esetre, ha Ön a jelentkezési eljárásban történt nem megfelelő kezelése miatt az egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) alapján jogorvoslati lehetőséggel élne. Az Ön ilyen értelmű döntése esetén a jelentkezéskor megadott adatait az adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikke 1. bekezdése 1. albekezdésének. f. pontja alapján az eljárás keretében feldolgozzuk, majd töröljük. Amennyiben állásinterjúra hívtuk Önt, és Ön kérvényezte az utazási költségeinek visszatérítését, úgy a visszatérítés szempontjából releváns adatokat az adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 6. cikke 1. bekezdése 1. albekezdésének. b. pontja alapján feldolgozzuk. Ezeket az adatokat a törvény által előírt megőrzési kötelezettség alapján 12 év elteltével töröljük. Amennyiben a jelentkezési eljárás keretében Önt választjuk, úgy az adatait a szokásos humánerőforrás-gazdálkodási eljárásban kezeljük, amelynek során az adatok feldolgozására a törvényi előírások alapján kerül sor.

A személyes adatainak átadása

Az adatok átadását sem törvényi, sem szerződéses kötelezettség nem írja elő; a jelentkezési eljárás lebonyolítása céljából azonban szükség lehet rá. Nem áll fenn az adatai átadására vonatkozó kötelezettség. Az adatátadás megtagadásának azonban az lehet a következménye, hogy valamely betöltendő pozícióra Önt nem tudjuk figyelembe venni. Az utazási költségek visszatérítéséhez szükséges adatok átadásának megtagadása ezen kívül azzal a következménnyel jár, hogy esetleg nem tudjuk Önnek visszatéríteni a felmerült utazási költségeit.

Átadás harmadik ország számára

Ha Ön közvetlenül a StepStone állásportálon jelentkezik a Toll Collecthez, akkor a StepStone Deutschland GmbH a Toll Collect számára megbízotti feldolgozói tevékenységet végez. A StepStone Deutschland GmbH biztonságtechnikai szolgáltatója az Akami Technologies Inc., ami azt jelenti, hogy előfordulhat az adatok USA-ba történő átadása. Az Akami Technologies Inc. alávetette magát az EU-US Privacy Shield hatályának, amelyet az Európai Bizottság az európaival azonos szintű adatvédelmet biztosító megállapodásnak minősített.

Nincs automatizált döntéshozatal

A Toll Collect a jelentkezési eljárás keretében nem alkalmaz Önnel szemben semmilyen automatizált egyedi döntéshozatalt, amelynek Önre nézve joghatása lenne vagy Önt bármilyen más módon hátrányosan érintené.

Az Ön jogai

Önt a személyes adatait illetően az alábbi jogok illetik meg velünk szemben:

  • tájékoztatáshoz való jog,
  • helyesbítéshez való jog,
  • törléshez való jog („személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”),
  • a feldolgozás korlátozásához való jog,
  • a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog,
  • adathordozhatósághoz való jog.

Önnek bármikor jogában áll visszavonni megadott engedélyét. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig elvégzett feldolgozás jogszerűségét. Emellett jogában áll, hogy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panasszal éljen személyes adatainak a Toll Collect általi feldolgozása ellen.

Kapcsolattartó személy

Amennyiben további kérdései vannak személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan, kérjük, küldje el azokat a következő címre: karriere@toll-collect.de kezdőoldalra juthat. Az online jelentkezések keretében végzett adatfeldolgozásért felelős személy nevét és kapcsolattartási adatait itt találja: Impresszum kezdőoldalra juthat.

Az adatvédelmi megbízott neve és kapcsolattartási adatai

Adatvédelmi megbízott
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de