Sokszínűségi jelentés 2021


Különböző színű stilizált fafigurák

Sokszínűségi jelentés 2021 - Számadatok

Foglalkoztatottak

összesen
666
40 %
férfi
60 %

Vezető pozíciókban

 • Felügyelőbizottság

  36.4 % férfi 63.6 %
 • Ügyvezetés (két személy alkotja)

  férfi 100 %
 • Osztályvezető

  27.3 % férfi 72.7 %
 • Részleg-/csoportvezető

  16.1 % férfi 83.9 %
 • férfi

Súlyos fogyatékossággal élők

összesen
5.9 %

Korszerkezet életkori csoportonként

 • 5 % 30 év alatt
 • 20 % 30-39 éves
 • 33 % 40-49 éves
 • 34 % 50-59 éves
 • 8 % 60-67 éves

Állapot: 2021.12.31.

Sokszínűségi jelentés 2021 - Tevékenységek

Miután 2020-ban megkezdődött a sokszínűség és befogadás menedzsmentjének kiépítése, a Toll Collect 2021-ben konszolidálta a területet. A hangsúly a további tevékenységek és intézkedések kidolgozásán volt, hogy a téma még jobban beágyazódjon a vállalatba.

Célok

A Toll Collect a következő célokat tűzte ki maga elé:

 • A vállalat kiáll a sokszínűség, és ezáltal a befogadó, megbecsülő és előítéletektől mentes munkakörnyezet mellett.
 • A vállalatnál az esélyegyenlőség biztosított. A munkavállalók sokszínűsége a siker egyik tényezője.
 • A sokszínűség és a befogadás minden üzleti terület és részleg folyamataiban, struktúráiban és termékeiben megjelenik.

Intézkedések

A Toll Collect a munkavállalók körében a következő intézkedésekkel támogatja a befogadást és a sokszínűséget:

Tájékoztatás és a tudatosság növelése

 • Az intranet és a vállalati újság rendszeresen tájékoztatja a munkavállalókat a sokszínűségről és befogadásról, valamint a kapcsolódó tevékenységekről
 • Külső előadók és szakemberek támogatásával rendszeresen miniszemináriumokat rendezünk a Sokszínűség és a befogadás szempontjából releváns témákban a személyzet számára. A 2021-es program a következőket tartalmazta:
  • Tudat alatti előítéletek
  • Rasszizmus a mindennapokban
  • A társadalmi háttér hatása az oktatási lehetőségekre
  • Digitális akadálymentesítés
 • Az olyan témákkal kapcsolatos képzések és workshopok, mint a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő kommunikáció és a digitális akadálymentesítés, lehetővé teszik a munkatársak számára, hogy jobban megismerjék a sokszínűség dimenzióit és a munkahelyi befogadás fontosságát.
 • A Sokszínűség és befogadás stratégia és az osztályokon és csapatokban végzett tevékenységek bemutatása hangsúlyozza a sokszínűség vállalaton belüli fontosságát és szükségességét.
 • Rendszeres formákban, például érdeklődő- és vitakörökben a munkatársak véleményt cserélnek a sokszínűség témájával kapcsolatos aktuális kiadványokról.
 • A 2021-es német sokszínűség napja keretében fotókampányt és különböző rendezvényeket szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a sokszínűséggel kapcsolatos kérdésekre, és multiplikátorokat toborozzanak a jövőbeli Sokszínűség és befogadás akciókhoz.
 • A Sokszínűség és befogadás menedzsmentje részt vesz az Értékiránytű 2.0-val foglalkozó vállalati területeken és hierarchián átívelő munkacsoportban. Az Értékiránytű leírja a Toll Collect együttműködésének alapelveit, és támogatja a vállalatot céljai megvalósításában.

Minden szint bevonása

 • A Sokszínűségi Tanácsban a különböző területekről és hierarchikus szintekről érkező alkalmazottak rendszeresen eszmét cserélnek a Sokszínűség és befogadás csapattal. Együtt dolgoznak ki ötleteket és projekteket, és új lendületet adnak a Sokszínűség és befogadás tevékenységeknek.
 • A Toll Collect részt vett a Sokszínűségi Charta sokszínűségi kihívásában. Ennek keretében dolgozták ki és valósították meg a mindennapi működés során az ún. „Haver”-programot. A program támogatja az új kollégákat, hálózatba szervezi a személyzetet az osztályok között, és a pandémia idején is erősítette az összetartozás érzését.
 • A Sokszínűség és befogadás stratégiát az osztályok vezetőivel folytatott rendszeres megbeszélések keretében kommunikálják. Az egyes osztályokról érkező visszajelzéseket figyelembe veszik a végrehajtandó intézkedések tervezésekor.

Feltételek megteremtése, a folyamatok optimalizálása

 • A Sokszínűség és befogadás menedzsment célja, hogy az intézkedéseket a következő folyamatok révén rögzítse a vállalati struktúrákban:
  • A különböző sokszínűségi dimenziókra vonatkozó célok meghatározása
  • A munkaerő érzékenyítése és továbbképzése
  • A munkavállalók aktív bevonása multiplikátorként és különböző sokszínűségi munkacsoportok tagjaként.
 • A személyzeti folyamatokban fokozatosan felülvizsgáljuk és formáljuk a sokszínűségre és a befogadásra való érzékenységet.
 • A munka és a magánélet egyensúlyát rugalmas munkaidő-modellek, megbízható munkaidő, mobil munkavégzés és egy óvodával való együttműködés javítja és teszi lehetővé.
 • Egy folyamatban lévő digitális akadálymentesítési projekt révén növekszik a fogyatékkal élők részvétele. A belső rendszereket és a külső eszközöket egyaránt figyelembe veszik.
 • A nemek szerinti bérelemzés megkezdése fontos építőköve a nemek közötti egyenlőség növelését célzó, nemek szerinti intézkedések tervezésének és végrehajtásának a vállalaton belül.
 • A Toll Collect épületének felújítása megteremti az akadálymentes hozzáférés feltételeit, hogy akadálymentesen be lehessen jutni az épületbe.
 • Az üzemi tanács, a fogyatékossági képviselők és a befogadással foglalkozó tisztviselők befogadási megállapodást készítenek, amely kiterjedt támogatást nyújt a fogyatékossággal élő munkavállalóknak, és előmozdítja az egyenlőséget. Ezt 2022-ben fogják elfogadni.

Az Ön kapcsolattartója

Sokszínűség és befogadás menedzsment

Frederike Fehsenfeld

Sokszínűség és befogadás menedzsment

Julia Heikkilä

További javaslatok