Tevezett útdíjtétel-kiigazítás


Egy közlekedési tábla felhívja a figyelmet a díjkötelezettségre
Berlin,

A szövetségi kormánynak a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény módosítására irányuló törvényjavaslata a díjtételek kiigazítását irányozza elő. A tervezet a 2023–2027 közötti időszak útdíjköltségeiről szóló szakvéleményeken alapul.

Az útdíjtételeket a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvényben határozzák meg. A teljes összeg a jármű vagy járműszerelvény által a díjköteles útszakaszon megtett útvonalból és egy kilométerenkénti díszabásból áll össze, amely arányosan tartalmazza az infrastruktúrahasználati költségeket, valamint az okozott lég- és zajszennyezési költségeket, vagyis az úgynevezett externálik költségeit.

Az útdíjtételek tervezett kiigazítása mindenekelőtt a lég- és zajszennyezés miatti externáliás költségek nagyobb mértékű figyelembe vételét célozza. A károsanyag-kategóriák szerinti eddigi megkülönböztetés kiegészül a súlykategóriák szerinti megkülönböztetéssel. A 18 tonna feletti súlykategóriában ezen túlmenően a tengelykategóriák is megkülönböztetésre kerülnek.

Az útdíjtételek vonatkozó kiigazítása előreláthatólag 2023. január 1-jén lép hatályba. A törvényjavaslatot még a törvényalkotónak is el kell fogadnia. A részletes tervezet elérhető a Szövetségi Digitalizálás- és Közlekedés-ügyi Minisztérium weboldalán:

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes (javaslat a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény ötödik módosításáról)

További javaslatok