Új súly- és tengelykategóriák beállítása járműkészüléken!


Egy járműkészülék, amelynek a kijelzőjén megjelennek a tengely- és tömegosztály adatai
Berlin,

2019. január 1-jétől új tgk-útdíj tarifák érvényesek Németországban. Ennek kapcsán az autópályadíj felszámításának egyik paramétere a súlykategória.

A tgk.-vezetőknek feltétlenül ügyelniük kell a súlykategória helyes beállítására. Különösen 2019 januárja óta van szükség fokozott figyelemre azoknál a regisztrált járműveknél, amelyek megengedett teljes súlya 18 tonna. A 18 tonna megengedett teljes súllyal regisztrált járművek járműkészkülékén pontosan ez az érték van elmentve. Ha a tgk. pótkocsival közlekedik, akkor a súlybeállítást a járműkészüléken módosítani kell. A kijelzőn a „>18 t” látható. Ezután meg kell adni a járműkészüléken a tengelyszámot; 3, illetve 4 vagy több tengely választható.

A járműkészüléken végzett beállítás alapja mindig a járműokmányokban szereplő megengedett teljes súly. A járműkombinációk megengedett teljes súlyának kiszámításához – a KRESZ előírásaitól eltérően – egyszerűen össze kell adni az egyes járművek megengedett teljes súlyát. A támasztó vagy felfekvő súlyokat nem kell figyelembe venni.

A járművezetőnek és a vállalatnak ügyelnie kell a súlykategória valóságnak megfelelő megadására. Aki szándékosan vagy gondatlanságból nem tesz eleget autópályadíj-fizetési kötelezettségének, jelentős összegű pénzbírsággal is büntethető szabálysértést követ el (szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény – BFStrMG –, 10. §, 1. bekezdés).

A kilométerenkénti autópálya-díjtétel három elemből tevődik össze: A díjköteles jármű vagy járműkombináció súlykategóriájától függő infrastruktúra-költségekből, a károsanyag-kategóriától függően okozott légszennyzés költségeiből és a zajterhelés miatti kilométerenkénti 0,002 euró költségből.

A súly a következő kategóriákba sorolható: nagyobb/egyenlő 7,5 – 11,99 tonna megengedett teljes súly, nagyobb/egyenlő 12 – 18 tonna megengedett teljes súly és nagyobb mint 18 tonna megengedett teljes súly. A 18 tonna megengedett teljes súly felett ezenkívül meg kell adni a tengelyszámot is.

Az új díjtételek, valamint a súlykategória és a tengelyszám megadása a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 2018. december 4-i 5. módosítása alapján került bevezetésre.

Kapcsolat

Hívását és e-mailjét örömmel fogadjuk.

Sajtószoba

Az Ön kapcsolattartója

További javaslatok