Sokszínűség és befogadás


Különböző színű stilizált fafigurák

A Toll Collect elkötelezett a sokszínűség és az esélyegyenlőség mellett

A Toll Collectnél olyan személyiségek dolgoznak együtt, akik egyéni hátterüket, identitásukat, tapasztalataikat és perspektíváikat hozzák a csapatba. Meggyőződésünk: a sokszínű csapatok kreatívabbak, innovatívabbak és hozzájárulnak a vállalat fenntarthatóságához. A sokszínűség ezért - a megbízhatóság és a fenntarthatóság mellett - az egyik alapértékünk, amelyet vállalati küldetésnyilatkozatunkban rögzítettünk.

Sokszínűség

A sokszínűség a munkaerő sokszínűségére, a Toll Collect valamennyi munkavállalójának hasonlóságaira és különbözőségeire utal.

Befogadás

A befogadás a munkavállalók sokféleségének pozitív kezelése.

Ehhez olyan előítélettől mentes, elismerő és befogadó munkakörnyezetre van szükség, ahol a lehetőségek valóban egyenlők mindenki számára, és a munkavállalók sokszínűsége a siker egyik tényezőjének számít. Minden munkavállaló önmaga lehet, bevonódhat, egy közösséghez tartozhat és fejlődhet, tekintet nélkül az életkorára, fogyatékosságára, etnikai hovatartozására és nemzetiségére, nemére és nemi identitására, vallására és meggyőződésére, szexuális identitására vagy társadalmi származására.

Az angol „inclusion” (befogadás) kifejezés nem tévesztendő össze a német „Inklusion” (inklúzió) kifejezéssel, amelyet leginkább a német nyelvű országokban használnak a fogyatékosság témájával kapcsolatban.

A sokszínűség és a befogadás kezelése a Toll Collectnél

Célunk, hogy minden munkavállaló önmaga lehessen a munkahelyén
Dr. Gerhard Schulz - az Igazgatóság elnöke

Sokszínűségi jelentés 2021 - Számadatok

Foglalkoztatottak

összesen
666
40 %
férfi
60 %

Vezető pozíciókban

 • Felügyelőbizottság

  36.4 % férfi 63.6 %
 • Ügyvezetés (két személy alkotja)

  férfi 100 %
 • Osztályvezető

  27.3 % férfi 72.7 %
 • Részleg-/csoportvezető

  16.1 % férfi 83.9 %
 • férfi

Súlyos fogyatékossággal élők

összesen
5.9 %

Korszerkezet életkori csoportonként

 • 5 % 30 év alatt
 • 20 % 30-39 éves
 • 33 % 40-49 éves
 • 34 % 50-59 éves
 • 8 % 60-67 éves

Állapot: 2021.12.31.

Sokszínűségi jelentés 2021 - Tevékenységek

Miután 2020-ban megkezdődött a sokszínűség és befogadás menedzsmentjének kiépítése, a Toll Collect 2021-ben konszolidálta a területet. A hangsúly a további tevékenységek és intézkedések kidolgozásán volt, hogy a téma még jobban beágyazódjon a vállalatba.

Célok

A Toll Collect a következő célokat tűzte ki maga elé:

 • A vállalat kiáll a sokszínűség, és ezáltal a befogadó, megbecsülő és előítéletektől mentes munkakörnyezet mellett.
 • A vállalatnál az esélyegyenlőség biztosított. A munkavállalók sokszínűsége a siker egyik tényezője.
 • A sokszínűség és a befogadás minden üzleti terület és részleg folyamataiban, struktúráiban és termékeiben megjelenik.

Intézkedések

A Toll Collect a munkavállalók körében a következő intézkedésekkel támogatja a befogadást és a sokszínűséget:

Tájékoztatás és a tudatosság növelése

 • Az intranet és a vállalati újság rendszeresen tájékoztatja a munkavállalókat a sokszínűségről és befogadásról, valamint a kapcsolódó tevékenységekről
 • Külső előadók és szakemberek támogatásával rendszeresen miniszemináriumokat rendezünk a Sokszínűség és a befogadás szempontjából releváns témákban a személyzet számára. A 2021-es program a következőket tartalmazta:
  • Tudat alatti előítéletek
  • Rasszizmus a mindennapokban
  • A társadalmi háttér hatása az oktatási lehetőségekre
  • Digitális akadálymentesítés
 • Az olyan témákkal kapcsolatos képzések és workshopok, mint a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő kommunikáció és a digitális akadálymentesítés, lehetővé teszik a munkatársak számára, hogy jobban megismerjék a sokszínűség dimenzióit és a munkahelyi befogadás fontosságát.
 • A Sokszínűség és befogadás stratégia és az osztályokon és csapatokban végzett tevékenységek bemutatása hangsúlyozza a sokszínűség vállalaton belüli fontosságát és szükségességét.
 • Rendszeres formákban, például érdeklődő- és vitakörökben a munkatársak véleményt cserélnek a sokszínűség témájával kapcsolatos aktuális kiadványokról.
 • A 2021-es német sokszínűség napja keretében fotókampányt és különböző rendezvényeket szerveztek, hogy felhívják a figyelmet a sokszínűséggel kapcsolatos kérdésekre, és multiplikátorokat toborozzanak a jövőbeli Sokszínűség és befogadás akciókhoz.
 • A Sokszínűség és befogadás menedzsmentje részt vesz az Értékiránytű 2.0-val foglalkozó vállalati területeken és hierarchián átívelő munkacsoportban. Az Értékiránytű leírja a Toll Collect együttműködésének alapelveit, és támogatja a vállalatot céljai megvalósításában.

Minden szint bevonása

 • A Sokszínűségi Tanácsban a különböző területekről és hierarchikus szintekről érkező alkalmazottak rendszeresen eszmét cserélnek a Sokszínűség és befogadás csapattal. Együtt dolgoznak ki ötleteket és projekteket, és új lendületet adnak a Sokszínűség és befogadás tevékenységeknek.
 • A Toll Collect részt vett a Sokszínűségi Charta sokszínűségi kihívásában. Ennek keretében dolgozták ki és valósították meg a mindennapi működés során az ún. „Haver”-programot. A program támogatja az új kollégákat, hálózatba szervezi a személyzetet az osztályok között, és a pandémia idején is erősítette az összetartozás érzését.
 • A Sokszínűség és befogadás stratégiát az osztályok vezetőivel folytatott rendszeres megbeszélések keretében kommunikálják. Az egyes osztályokról érkező visszajelzéseket figyelembe veszik a végrehajtandó intézkedések tervezésekor.

Feltételek megteremtése, a folyamatok optimalizálása

 • A Sokszínűség és befogadás menedzsment célja, hogy az intézkedéseket a következő folyamatok révén rögzítse a vállalati struktúrákban:
  • A különböző sokszínűségi dimenziókra vonatkozó célok meghatározása
  • A munkaerő érzékenyítése és továbbképzése
  • A munkavállalók aktív bevonása multiplikátorként és különböző sokszínűségi munkacsoportok tagjaként.
 • A személyzeti folyamatokban fokozatosan felülvizsgáljuk és formáljuk a sokszínűségre és a befogadásra való érzékenységet.
 • A munka és a magánélet egyensúlyát rugalmas munkaidő-modellek, megbízható munkaidő, mobil munkavégzés és egy óvodával való együttműködés javítja és teszi lehetővé.
 • Egy folyamatban lévő digitális akadálymentesítési projekt révén növekszik a fogyatékkal élők részvétele. A belső rendszereket és a külső eszközöket egyaránt figyelembe veszik.
 • A nemek szerinti bérelemzés megkezdése fontos építőköve a nemek közötti egyenlőség növelését célzó, nemek szerinti intézkedések tervezésének és végrehajtásának a vállalaton belül.
 • A Toll Collect épületének felújítása megteremti az akadálymentes hozzáférés feltételeit, hogy akadálymentesen be lehessen jutni az épületbe.
 • Az üzemi tanács, a fogyatékossági képviselők és a befogadással foglalkozó tisztviselők befogadási megállapodást készítenek, amely kiterjedt támogatást nyújt a fogyatékossággal élő munkavállalóknak, és előmozdítja az egyenlőséget. Ezt 2022-ben fogják elfogadni.

Sokszínűségi Charta

2020 májusában a vezetőség és az üzemi tanács elnöke aláírta a Sokszínűségi Charta . Ezzel a Toll Collect a következőket vállalta:

 1. a tiszteletteljes és megbecsülő vállalati kultúra előmozdítása,
 2. a személyzeti folyamatok ellenőrzése és a sokszínűség iránti érzékenység biztosítása,
 3. a társadalom sokszínűségének és a benne rejlő lehetőségeknek az értékelése,
 4. a Sokszínűségi Charta belső és külső kommunikációja,
 5. a nyilvánosság évenkénti tájékoztatása a tevékenységekről és az elért eredményekről, valamint
 6. a munkavállalók tájékoztatása a Sokszínűségi Charta végrehajtásáról.


A sokszínűség alapjogi charta logója, mellette az Aláírva szó látható

A Toll Collect aláírta a Sokszínűségi Chartát

Az Ön kapcsolattartója

Sokszínűség és befogadás menedzsment

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, Diversity Management, portré

További javaslatok