U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Toltarieven


Detailopname van de assen van een vrachtwagen. Het aantal assen beïnvloedt de hoogte van het toltarief.

Actuele toltarieven

De toltarieven zijn vastgelegd in de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen. Het totaalbedrag wordt berekend op basis van de afstand die een voertuig of voertuigcombinatie op de tolplichtige wegen heeft afgelegd en het toltarief in cent per kilometer, dat telkens een aandeel voor de veroorzaakte kosten door luchtvervuiling en geluidsbelasting en de infrastructuurkosten omvat.

 • Het toltarief-aandeel van de infrastructuurkosten afhankelijk van de as- en gewichtsklasse.
 • Het toltarief-aandeel in de kosten voor de geluidsbelasting is hetzelfde vast bedrag voor alle voertuigen.
 • Het aandeel voor de veroorzaakte luchtvervuiling in het toltarief wordt bepaald op basis van de milieuklasse. Daarbij wordt elk voertuig afhankelijk van de milieuklasse toegewezen aan een van de zes categorieën A, B, C, D, E en F. Tolklanten zijn verantwoordelijk voor het specificeren van de milieuklassen; klanten zijn verplicht om alle tolrelevante gegevens correct te verstrekken (principe van zelfaangifte).

Meer informatie:

Richtsnoer voor het bepalen van de milieuklassen

Actuele toltarieven gelden met terugwerkende kracht per 28 oktober 2020

Sinds 1 oktober 2021 gelden er nieuwe tarieven voor de tol voor vrachtwagens in Duitsland.

Het toltariefaandeel voor de infrastructuurkosten daalt met terugwerkende kracht per 28 oktober 2020. Daartegenover staat dat het aandeel voor de luchtvervuilingskosten stijgt. In totaal dalen de toltarieven per kilometer afhankelijk van de milieuklasse licht.

Voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan er op verzoek naar rato tol worden terugbetaald. Het bedrag dat wordt terugbetaald voor het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten hangt af van de gewichtsklasse. De terugbetaling kan vanaf 3 november 2021 via een onlineplatform worden aangevraagd op de website van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer. Uiterlijk dan hebben de transport- en logistiekbedrijven alle afrekeningsdocumenten die nodig zijn voor de aanvraag ontvangen. Er kan tot eind 2023 aanspraak worden gemaakt op de terugbetaling.

Meer informatie

Bepaal snel uw toltarief

Onze tariefcalculator toont u uw toltarief. Selecteer eerst de milieuklasse van uw voertuig met behulp van het groene veld. Voer vervolgens de juiste as- en gewichtsklasse in. Klaar. Alle waarden zijn ook te vinden in de tabel onderaan de pagina.

* PFK – partikelfilterklassen zijn uitrustingsnormen voor het verminderen van de uitstoot van roetdeeltjes. Voor categorie D wordt de PFK 1 of hoger, voor categorie C de PFK 2 of hoger vereist.

** De tandemas telt als twee assen, de tridemas telt als drie assen. Met lift- en hefassen wordt steeds rekening gehouden, ongeacht of een voertuigas tijdens het transport belast of omhooggeklapt is, dus niet in aanraking komt met de rijbaan.

Tarieftabellen

Milieuklassen volgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen

  Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Categorie E Categorie F
MilieuklasseS6EEV 1S 5S4,
S3 met PFK 2 *
S3,
S2 met PFK 1 *
S2S1,
geen MK
Euro-
Milieuklasse
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PFK 2 *
Euro 3,
Euro 2 + PFK 1 *
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Tol-
milieuklasse **
07060504030201

* PFK – partikelfilterklassen zijn uitrustingsnormen voor het verminderen van de uitstoot van roetdeeltjes. Voor categorie D wordt de PFK 1 of hoger, voor categorie C de PFK 2 of hoger vereist.

** De tol-milieuklasse wordt in de tariefinformaties van het overzicht afzonderlijke ritten en de details over de rit weergegeven.

Toltarieven per kilometer vanaf 1 oktober 2021

Euro-milieu-
klasse
Toltarief-aandeel
voor externe kosten
Luchtvervuiling
(in cent/km)
Toltarief-aandeel
voor externe kosten
Geluidsbelasting
(in cent/km)
As- en
Gewichtsklasse
Toltarief-aandeel
voor
infrastructuur
(in cent/km)
Toltarief
(in cent/km)
Euro 61,20,27,5-11,99 t6,57,9
12-18 t11,212,6
>18 t tot 3 assen**15,516,9
>18 t vanaf 4 assen**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5-11,99 t6,59,0
12-18 t11,213,7
>18 t tot 3 assen**15,518,0
>18 t vanaf 4 assen**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PFK 2 *
3,40,27,5-11,99 t6,510,1
12-18 t11,214,8
>18 t tot 3 assen**15,519,1
>18 t vanaf 4 assen**16,920,5
Euro 3,
Euro 2 + PFK 1 *
6,70,27,5-11,99 t6,513,4
12-18 t11,218,1
>18 t tot 3 assen**15,522,4
>18 t vanaf 4 assen**16,923,8
Euro 27,80,27,5-11,99 t6,514,5
12-18 t11,219,2
>18 t tot 3 assen**15,523,5
>18 t vanaf 4 assen**16,924,9
Euro 1,
Euro 0
8,90,27,5-11,99 t6,515,6
12-18 t11,220,3
>18 t tot 3 assen**15,524,6
>18 t vanaf 4 assen**16,926,0

* PFK – partikelfilterklassen zijn uitrustingsnormen voor het verminderen van de uitstoot van roetdeeltjes. Voor categorie D wordt de PFK 1 of hoger, voor categorie C de PFK 2 of hoger vereist.

** De tandemas telt als twee assen, de tridemas telt als drie assen. Met lift- en hefassen wordt steeds rekening gehouden, ongeacht of een voertuigas tijdens het transport belast of omhooggeklapt is, dus niet in aanraking komt met de rijbaan.

Let op

De tolplichtige is verplicht om op vraag van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) de juistheid van alle voor de tolheffing relevante gegevens te bewijzen door het voorleggen van relevante documenten (§ 5 BFStrMG in combinatie met § 6 van de Duitse vrachtwagentolverordening, LKW-MautV).

Bij in Duitsland met EU-uniforme voertuigpapieren toegelaten binnenlandse motorvoertuigen kan de emissieklasse uit de toelichting bij nummer 14 of uit het sleutelnummer bij 14.1 worden afgeleid (§ 7 Duitse vrachtwagentolverordening).

Bij niet in Duitsland toegelaten voertuigen gelden schattingsregels op basis van tijdseenheden, als de milieuklasse niet op een andere manier, met name door documenten over het voldoen aan bepaalde milieu-eisen in het CEMT-verkeer (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europese Conferentie van Ministers van Verkeer), kan worden aangetoond (§ 8 LKW-MautV – Duitse vrachtwagentolverordening).

De tolplichtige is verantwoordelijk voor het beschrijven en bewijzen van alle gegevens die relevant zijn voor de tolheffing. Het niet naleven van de bewijsplicht wordt beboet.

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

Vanaf 1 januari 2019 in acht nemen


Een hand stelt op een voertuigtoestel de gewichtsklasse en het aantal assen in. Beide gegevens zijn zichtbaar op het display van het voertuigtoestel.

De gewichtsklasse moet correct zijn ingesteld op het voertuigtoestel. Voor voertuigen vanaf 18 ton moet ook het aantal assen worden aangegeven.

Meer informatie

Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605