Privacyverklaring voor de Facebook-fanpagina

Toll Collect beheert een fanpagina op het sociale netwerk Facebook voor de communicatie met het geïnteresseerde publiek.

Toll Collect gebruikt de persoonlijke gegevens die Facebook van u verzamelt in verband met uw bezoek of interactie op of met onze fanpagina en de inhoud ervan voor statistische analyses met behulp van de functie 'Paginastatistieken'. Toll Collect en Facebook Ireland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens van paginastatistieken.

De overeenkomst over de gezamenlijke verantwoordelijkheid kan via deze link worden bekeken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

In het kader van deze overeenkomst neemt Facebook Ireland de primaire verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van de gegevens van paginastatistieken en verbindt het zich ertoe alle verplichtingen uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van de gegevens van paginastatistieken na te komen.

De verwerking van de gegevens van paginastatistieken is gebaseerd op artikel 6, lid 1, alinea 1 sub f AVG en dient het gerechtvaardigde belang om het geïnteresseerde publiek zo nodig te informeren over kwesties met betrekking tot de tol voor vrachtwagens en Toll Collect.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

  • recht op informatie
  • recht op correctie
  • recht op verwijdering ('recht om vergeten te worden')
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op herroeping van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten, met name om bezwaar te maken tegen de verwerking, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook op:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

U hebt bovendien het recht om bij een toezichtsorgaan voor de gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens van de medeverantwoordelijken

Facebook Ireland
Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ierland

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin

Contactgegevens van de coördinator voor gegevensbescherming van Toll Collect GmbH

Voor meer informatie over gegevensbescherming kunt u terecht bij de coördinator voor gegevensbescherming binnen ons bedrijf.

Functionaris voor de gegevensbescherming
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de