U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

  • Oproepen vanuit Duitsland:
  • 0800 222 26 28 *
  • Oproepen vanuit het buitenland:
  • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Verklaring inzake toegankelijkheid

Deze Verklaring inzake toegankelijkheid geldt voor de gepubliceerde TC Partner App van Toll Collect GmbH.

Als openbaar instituut in de zin van richtlijn (EU) 2016/2102 streven wij ernaar onze app toegankelijk te maken in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet inzake gelijkheid van mensen met een beperking (Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, BGG) en de Duitse verordening inzake toegankelijke informatietechnologie (Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung, BITV 2.0) voor de omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2102.

Stand van de overeenstemming met de BITV-voorschriften

De voorschriften op het gebied van toegankelijkheid komen voort uit §§ 3 lid 1 t/m 4 en 4 van de BITV 2.0, die op de grondslag van § 12d BGG zijn vastgesteld.

De controle van de naleving van de voorschriften berust op een door een gecertificeerde keuringsinstantie verrichte BITV-test tijdens de ontwikkeling.

Op basis van de controle is de app vanwege de volgende inconsistenties nog niet in overeenstemming met de hierboven genoemde voorschriften. Toll Collect is van plan een nieuwe versie van de app te lanceren waarmee de vermelde beperkingen van de toegankelijkheid verholpen moeten worden.

Tekstalternatieven

In enkele gevallen ontbreken er momenteel nog tekstalternatieven voor bedieningselementen, objecten en afbeeldingen.

Bedieningselementen

Interactieve bedieningselementen zoals links en knoppen hebben niet in alle gevallen namen en rollen die door een screenreader kunnen worden herkend. Ook de toestand van een bedieningselement is niet herkenbaar.

Weergegeven content

Content die via de cursor of het toetsenbord wordt weergegeven, is niet herkenbaar.

Formulieren

Formulieren kunnen op dit moment nog niet in volle omvang in een toegankelijke vorm ter beschikking worden gesteld. Namen van formuliervelden zijn niet herkenbaar en niet gekoppeld aan de bijbehorende invoervelden. Voor velden die betrekking hebben op de gebruikers zelf, ontbreekt momenteel een autocomplete-functie. Bij enkele formulieren moet een reeks tekens, een zogeheten CAPTCHA, worden ingevoerd. Voor deze op beeld gebaseerde CAPTCHA's ontbreken tekstalternatieven.

HTML-structuurelementen

De structuur van de titels is momenteel niet geoptimaliseerd voor screenreaders. Lijsten zijn niet zodanig gemarkeerd dat ze door screenreaders kunnen worden gelezen.

HTML-syntaxis

De HTML-syntaxis is niet geoptimaliseerd voor screenreaders.

Contrast

De contrastverhouding bij sommige titels, knoppen, links in lopende tekst en formuliervelden voldoet niet aan de vereiste van 4,5:1 en 3:1. Ook als de app in zwart-wit wordt bekeken, zijn er op sommige punten contrastproblemen.

Bedienbaarheid van het toetsenbord

De taalkeuze kan niet via het toetsenbord worden geregeld. Bovendien kunnen zich herhalende contentblokken niet met het toetsenbord worden overgeslagen. De toetsenbordfocus is niet eenduidig herkenbaar of niet aanwezig. De tikvolgorde is in enkele gevallen foutief. Het komt voor dat de elementen op sommige plekken niet direct worden gemarkeerd. Het menu kan via de screenreader niet worden geselecteerd.

Automatische terugloop

Bij een vergroting van maximaal 200 procent zijn content en functies in de portretmodus op sommige punten afgesneden, waardoor ze niet goed herkenbaar zijn. Ook bij aanpassingen van de regelhoogte (1,5 keer), de afstand tussen paragrafen (2 keer), de letterafstand (0,12 keer) en de woordafstand (0,16 keer) doet zich hetzelfde voor.

Duidelijke linkteksten

Deels zijn de context en het doel van links niet herkenbaar. Duidelijke linkteksten zijn niet overal aanwezig.

Foutmelding

Foutmeldingen zijn op sommige punten niet begrijpelijk genoeg en de verwijzing ontbreekt. Ook de foutmeldingen zijn niet uniform in kleur en positie.

Datum van opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 4 juni 2021.

Belemmeringen melden

Wilt u ons op de hoogte brengen van bestaande belemmeringen of wilt u meer informatie over de implementatie van de toegankelijkheid? Neem voor feedback en alle overige informatie contact op met onze internetredactie.

Toll Collect GmbH

Internetredactie

10875 Berlijn

Telefoon: 030-74077-0

E-mail: online@toll-collect.de

of gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Geschillenprocedure

Als er ook na uw feedback aan het hierboven genoemde aanspreekpunt geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie conform § 16 BGG. De geschillencommissie BGG heeft tot taak bij conflicten op het gebied van toegankelijkheid tussen mensen met beperkingen en overheidsinstellingen ondersteuning te bieden bij buitengerechtelijke geschillenbeslechting. De geschillenprocedure is gratis. Er hoeft geen rechtsbijstand te worden ingeschakeld. Meer informatie over de geschillenprocedure en de mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag is te vinden op:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de geschillencommissie BGG via:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm1r603