Controle op rijkswegen

Controlezuilen controleren of er op rijkswegen wordt voldaan aan de tolplicht.


Een vrachtwagen rijdt op een rijksweg langs een blauwe controlezuil van Toll Collect.

De controlezuilen controleren passerende tolplichtige voertuigen. In Duitsland is er tolplicht op autosnelwegen en rijkswegen voor voertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton. Aan controlezuilen worden alleen gegevens doorgestuurd van voertuigen waarvan wordt vermoed dat zij de tol niet of niet correct hebben betaald.

De zuilen zijn geen flitspalen

In tegenstelling tot de controlebruggen op autosnelwegen hebben de zuilen veel minder ruimte nodig, waardoor ze beter in het landschap passen. De zuilen zijn zo gekleurd dat er geen verwarring ontstaat met de snelheidscontrolesystemen.

Naast de zuilen gaan mobiele controles van Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit na of de tolplicht op rijkswegen wordt nageleefd.

Informatie over de controle van de tol voor vrachtwagens

Video: De zuil is geen flitspaal

Video: De zuil is geen flitspaal

Video: Hoe werkt een controlezuil?

Video: Hoe werkt een controlezuil?

Uw contactpersonen