U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

  • Oproepen vanuit Duitsland:
  • 0800 222 26 28 *
  • Oproepen vanuit het buitenland:
  • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Tolcontrole

In heel Duitsland worden regelmatig controles uitgevoerd om na te gaan of de tol correct wordt betaald

Een voertuig van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer controleert een vrachtwagen bij een mobiele tolcontrole.

Taakverdeling tussen Toll Collect en BAG

Met het controlesysteem worden de correcte betaling van de tol en het aanhouden van de voorschriften van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen gecontroleerd.

Daarbij worden de taken verdeeld tussen Toll Collect en de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG). Toll Collect is verantwoordelijk voor de automatische controle met controlebruggen en -zuilen. Deze verantwoordelijkheid omvat ook de heffing achteraf van niet of niet correct betaalde tol. Deze officiële taak is Toll Collect toevertrouwd door de federale overheid.

Alle andere controles worden door de BAG uitgevoerd.

Overzicht van de controlevormen

Het naleven van de tolplicht wordt op vier manieren gecontroleerd. Voor gedetailleerde informatie kunt u op de blauwe vakjes klikken.

Controlebruggen

300 vast geïnstalleerde controlebruggen registreren naderende voertuigen en controleren in de verkeersstroom of de voertuiggegevens voor tolplichtige voertuigen naar behoren zijn aangegeven.

Als het voertuig is uitgerust met een voertuigtoestel, wordt gecontroleerd of het voertuigtoestel klaar is voor de tolheffing en de voertuiggegevens correct zijn ingesteld. Bij tolplichtige voertuigen zonder voertuigtoestel wordt op basis van het kenteken in het rekencentrum van Toll Collect vastgesteld of een geldige boeking is gemaakt.

Als er geen boeking heeft plaatsgevonden, voert Toll Collect de nodige raadplegingen en eventueel navorderingen uit. Toll Collect stuurt de informatie die relevant is voor sancties door naar de BAG. Daar worden ze geëvalueerd. Als er een correcte boeking heeft plaatsgevonden, worden de gegevens van het voertuig onmiddellijk gewist.

Controlezuilen

Ongeveer 600 controlezuilen controleren of er op alle rijkswegen wordt voldaan aan de tolplicht. Technisch zijn de controlezuilen met gelijkaardige functies uitgerust als de op de autosnelwegen geplaatste controlebruggen. Wanneer een voertuig voorbij een controlepunt rijdt, wordt een overzichtsfoto, een foto van het zijaanzicht en een foto van het kenteken gemaakt. Het voertuigtoestel zendt de door de bestuurder ingestelde en de op het voertuigtoestel opgeslagen gegevens naar de controlezuil. Als de bestuurder het aantal assen correct heeft ingesteld en er gecontroleerd is of het voertuigtoestel klaar is voor de verzameling, worden de beeldgegevens verwijderd.

Stationaire controle

De controlebruggen kunnen ook de gegevens van potentiële tolontduikers naar BAG-medewerkers op een parkeerplaats verderop sturen. Het controleteam laat deze voertuigen dan stoppen en controleert ze. De medewerkers van BAG hebben dus de mogelijkheid om de feiten onmiddellijk uit te klaren. Er kunnen ter plaatse vervolgonderzoeken en boetes worden doorgevoerd.

Mobiele controle

Mobiele teams van de BAG controleren de klok rond de correcte betaling van de tol. De teams rijden met controlevoertuigen die werken met gelijkaardige principes als de controlebruggen en -zuilen. Ze ontvangen ook gegevens van voertuigen waarvoor bij de automatische controle niet met zekerheid kon worden vastgesteld of de bestuurder correct zijn medewerking heeft verleend.

Indien twijfel bestaat, wordt het voertuig bij de volgende parkeerplaats aan de kant gezet. Als daarbij het vermoeden wordt bevestigd dat de tol niet betaald is, wordt deze door de controleurs ter plekke nageheven en wordt een procedure voor administratieve overtredingen ingeleid. Bij bestuurders van buitenlandse voertuigen wordt voordat ze hun reis kunnen verderzetten een waarborgbedrag geheven dat de niet-betaalde tol, de te verwachten boete en onkosten omvat.

Bedrijfscontroles

Daarnaast voeren de medewerkers van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) in het hele land steekproefsgewijs bedrijfscontroles uit. De transportbedrijven worden voor controle geselecteerd volgens het toevalsprincipe of op basis van een concrete verdenking. Bij de bedrijfscontroles wordt bijvoorbeeld aan de hand van vrachtdocumenten en tankbewijzen gecontroleerd of de tol in het verleden correct werd betaald.

Gevolgen van overtredingen

Wanneer de tol niet correct werd betaald, wordt ze voor het daadwerkelijk afgelegde traject nageheven. Als de werkelijk afgelegde afstand niet worden vastgesteld, wordt de tol per rit voor een afstand van 500 kilometer nageheven.

Voor alle gevallen geldt dat de BAG strafrelevante informatie zal analyseren en indien nodig een boeteregeling zal inleiden.

Servicehotline

  • Oproepen vanuit Duitsland:
  • 0800 222 26 28 *
  • Oproepen vanuit het buitenland:
  • 00800 0 222 26 28 *
Naar het begin van de pagina

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm2r605