Aanpassing van het toltarief gepland


Een verkeersbord wijst op de tolplicht.
Berlijn,

Een wetsontwerp van de federale regering tot wijziging van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen voorziet in een aanpassing van de toltarieven. In het ontwerp wordt verwezen naar het advies over de wegenkosten 2023 tot en met 2027.

De toltarieven zijn vastgelegd in de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen. Het totaalbedrag wordt berekend op basis van de afstand die een voertuig of voertuigcombinatie op de tolplichtige wegen heeft afgelegd en het toltarief in cent per kilometer, dat telkens een aandeel voor de infrastructuurkosten alsook voor de veroorzaakte kosten door luchtvervuiling en geluidshinder, de zogenaamde externe kosten, omvat.

De geplande aanpassing van de toltarieven is bedoeld om beter rekening te houden met de externe kosten van met name luchtvervuiling en geluidshinder. Naast de vorige differentiatie op basis van milieuklassen, worden deze ook gedifferentieerd op basis van gewichtsklassen. In de gewichtsklasse boven 18 ton wordt een verdere differentiatie gemaakt op basis van asklassen.

De overeenkomstige tariefaanpassing zal naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden. Het wetsontwerp moet nog door de wetgever worden goedgekeurd. De details van dit ontwerp zijn te vinden op de website van het Bondsministerie voor digitale zaken en vervoer (BMDV):

Ontwerp van een vijfde wet tot wijziging van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen

Meer aanbevelingen