Tol op alle rijkswegen met succes ingevoerd


Een vrachtwagen rijdt op een rijksweg onder een oranje wegwijzer door.
Berlijn,

Vanaf vandaag zijn alle rijkswegen in Duitsland voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton tolplichtig. Het tolplichtige wegennet in Duitsland omvat nu ongeveer 52.000 kilometer autosnelwegen en rijkswegen.

De technische aanpassing van het tolsysteem voor vrachtwagens omvatte de automatische en handmatige tolheffing en de controle. De verdere ontwikkelingen werden stap voor stap ingevoerd en op tijd uitgevoerd. Met de huidige start van de tolplicht op alle rijkswegen zal dit omvangrijke project met succes worden afgerond.

Meer bedrijven hebben te maken met tolplicht

Naar schatting vallen de voertuigen van ongeveer 30.000 bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren onder de tolplicht. Bedrijven moeten nagaan of zij voertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton in hun wagenpark hebben en vervolgens beslissen hoe zij de tol in de toekomst willen betalen.

Wijzigingen in de automatische boekingsprocedure

Van oktober 2017 tot eind maart 2018 werden de ongeveer 1,1 miljoen voertuigtoestellen in vrachtwagens voor automatische tolheffing geleidelijk aan omgezet van gedecentraliseerde naar gecentraliseerde tolheffing. De voertuigtoestellen sturen met een tijdvertraging en in gecodeerde vorm ritgegevens en tolrelevante voertuigkenmerken naar het Toll Collect-rekencentrum. Daar wordt de tol voor de gebruikte tolplichtige trajecten berekend.

In het kader van de verdere ontwikkeling van de tolheffing en de controle werden de technische voorwaarden vastgelegd om de tol in de toekomst te kunnen indelen per gewichtsklasse.

De handmatige boekingsprocedure

De verder ontwikkelde handmatige boekingsprocedure biedt verschillende mogelijkheden om de tol te betalen. De focus van de nieuwe handmatige boeking ligt op de Toll Collect-app en het gebruik ervan op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Daarnaast is het mogelijk om via vaste pc's of 1.100 nieuwe tolterminals te boeken. De nieuwe tolterminals vormen een aanvulling op de online boeking.

Controlezuilen

In de toekomst zullen controlezuilen op de rijkswegen nagaan of de tolplicht wordt nageleefd. De controlezuilen vormen een aanvulling op de mobiele controles van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG). Er worden geen controlebruggen gebouwd op de rijkswegen. Technisch zijn de controlezuilen met gelijkaardige functies uitgerust als de op de autosnelwegen geplaatste controlebruggen. De ongeveer 600 controlezuilen, die vier meter hoog zijn en blauw/groen zijn gemarkeerd, controleren of de voorbijrijdende voertuigen tolplichtig zijn en of de kosten correct zijn betaald.

Meer aanbevelingen