Nieuwe medewerkingsplichten vanaf 1 januari 2019


Een hand stelt op een voertuigtoestel de gewichtsklasse en het aantal assen in. Beide gegevens zijn zichtbaar op het display van het voertuigtoestel.
Berlijn,

De wetgever voorziet de invoering van nieuwe toltarieven voor vrachtwagens vanaf 1 januari 2019. Het wetgevingsproces is nog niet afgerond, dus er kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Het wetsontwerp bevat nieuwe medewerkingsverplichtingen voor bestuurders.

Al sinds juni 2018 verschijnen op de voertuigtoestellen de gewichtsklassen. Tot nu toe was de invoer hiervan vrijwillig. Vanaf 1 januari 2019 is de vermelding van de gewichtsklasse op het voertuigtoestel verplicht en dwingend vereist. Bovendien moet bij voertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton het aantal assen worden vermeld. Ook bij een lager toegelaten totaalgewicht kan het aantal assen vrijwillig worden vermeld. Als de gewichtsklasse niet wordt ingesteld, volgen sancties en naheffing van het tolbedrag.

Toltarief

Het toltarief per kilometer bestaat uit de drie onderdelen:

  • infrastructuurkosten volgens de gewichtsklasse van de tolplichtige voertuigen of voertuigcombinaties. Vanaf een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen tot 3 assen en 4 of meer assen,
  • veroorzaakte kosten door luchtvervuiling afhankelijk van de milieuklasse,
  • veroorzaakt geluidsoverlast aan 0,002 euro.

gewichtsklassen

De gewichtsklassen worden als volgt ingedeeld:

≥ 7,5 ton – 11,99 ton
≥ 12 ton – ≤18 ton
> 18 ton tot 3 assen
> 18 ton met 4 of meer assen

Belangrijke opmerking

Voor het bepalen van het toegelaten totaalgewicht van voertuigcombinaties wordt, in afwijking van de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer, de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen opgeteld. Met de verticale lasten en lasten op de koppelschotel worden geen rekening gehouden.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice via 0800 2222 628 (in Duitsland) 008000 2222 628 (buiten Duitsland).

Bekijk de video over het onderwerp

Meer aanbevelingen