Aardgasaandrijving: inachtneming van de voorwaarden voor vrijstelling van tol

Berlijn,

Sinds 1 januari 2019 zijn voertuigen op aardgas vrijgesteld van de tol voor vrachtwagens. Deze vrijstelling is van toepassing tot en met 31 december 2020. De Duitse rijksdienst voor goederenverkeer heeft de voorwaarden voor de tolvrijstelling vastgesteld.

De motor moet ofwel op NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) of LNG (Liquefied Natural Gas) worden aangedreven. Bivalente aandrijvingen zijn mogelijk, maar dan moet het aandeel van het aardgas duidelijk de overhand hebben bij het normale gebruik van het voertuig. Het feit dat er hoofdzakelijk aardgas wordt gebruikt voor de aandrijving moet op verzoek met de juiste documentatie worden aangetoond.

Vanaf 1 oktober 2019 komen bivalente aardgasvoertuigen alleen in aanmerking voor een vrijstelling van tol als ze een bewezen minimumvolume (één grote tank of meerdere kleine samen) van 300 liter hebben, of 115 kg in het geval van LNG. Als dit minimumvolume wordt bewezen, wordt ervan uitgegaan dat er voor het normale gebruik van het voertuig voornamelijk gebruik wordt gemaakt van aardgas. Deze veronderstelling kan worden weerlegd door de BAG. Wanneer de tank kleiner is dan het minimumvolume (300 liter of 115 kg voor LNG), worden bivalente aardgasvoertuigen bij Toll Collect ook niet geregistreerd als van tol vrijgesteld. Registraties van vóór 1 oktober 2019 die niet aan het minimumvolume voldoen, worden verwijderd.

Voertuigen die op LPG (Liquefied Petroleum Gas) rijden, zijn niet vrijgesteld van tol.

Meer informatie vindt u bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer.

www.bag.bund.de

Meer aanbevelingen