Veelgestelde vragen

  • Om de GPS-positiebepaling in het voertuigtoestel te ondersteunen, worden extra plaatsbepalingssensoren gebruikt (gekoppeld aan het gyro- en tachograafsignaal). Deze procedure staat los van de GPS-plaatsbepaling. De resultaten van beide procedures worden voortdurend met elkaar vergeleken. Zo wordt de herkenning van toltrajecten verder verbeterd. Het is zelfs mogelijk om het systeem voor korte tijd zonder GPS te laten werken.

  • Het merendeel van de posities wordt bepaald door het systeem met een positioneringsnauwkeurigheid van ongeveer tien meter. Op alle kritieke punten, bijvoorbeeld waar niet-tolplichtige en tolplichtige wegen parallel lopen, sturen ondersteunende bakens extra positiegegevens naar het voertuigtoestel om te zorgen voor een nauwkeurigere plaatsbepaling.

  • Het Toll Collect-systeem is zodanig ontworpen dat het met Galileo werkt. Dit Europese satellietsysteem is momenteel in opbouw en zal na de lancering voornamelijk voor commerciële en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

  • Toll Collect kreeg de opdracht om het elektronische tolheffingssysteem voor vrachtwagens in Duitsland op te zetten en te exploiteren. Verkeerstelematicadiensten maken geen deel uit van dit contract en worden niet aangeboden. Toll Collect heeft de technische mogelijkheden van de toestellen echter zo ontworpen dat verkeerstelematicadiensten in theorie later kunnen worden ontvangen. De Toll Collect-toestellen zouden dan ook kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van de werkprocessen van de expediteurs te verhogen – maar alleen als de Duitse regering instemt met de oprichting van deze telematicamarkt en als aan de door de Europese Commissie gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Uw contactpersonen