Toll Collect neemt deel aan het ITS World Congress

Berlijn,

Toll Collect neemt deel aan het ITS World Congress, dat komende maandag in Hamburg van start gaat. De leverancier van technologische diensten presenteert zich voor de eerste keer als federale onderneming. Er zal een presentatie zijn over de verdere ontwikkeling van de handmatige boeking met de nieuwe app TollNow, die de boeking via de smartphone vereenvoudigt en voor meer flexibiliteit voor de bestuurders zorgt. Bovendien zal Toll Collect laten zien welke meerwaarde tolgegevens kunnen hebben voor een beter verkeersbeheer en hoe de centrale tolheffingsdienst in de toekomst zal werken. Het overkoepelende thema is ook voor Toll Collect duurzaamheid. Dit gaat van technische onderwerpen tot herbruikbare elementen voor de standplaats en het weglaten van gedrukt informatiemateriaal.

TollNow

Toll Collect introduceert de verdere ontwikkeling van de bestaande handmatige boeking via smartphone en tablet. De app TollNow maakt de handmatige boeking flexibeler en comfortabeler. Het vooraf boeken van een route zoals dat momenteel in de handmatige methode noodzakelijk is, is niet meer nodig, waardoor de bestuurder ook niet meer verplicht is om de route precies volgens de boeking te rijden. De app TollNow maakt realtime-routering op de smartphone mogelijk. Net als voorheen wordt de smartphone van de gebruiker zelf gebruikt, en ook de aangifte van het voertuig blijft hetzelfde. Met een druk op de knop wordt de rit gestart. Met de app kunnen de routes net zo vrij worden geselecteerd als bij de automatische procedure via het voertuigtoestel. Als de bestemming is bereikt, is gewoon een druk op de knop nodig om de rit handmatig te beëindigen. Het bedrag voor de tolplichtige afstand wordt onmiddellijk weergegeven. Naast de smartphone is er geen verdere hardware noodzakelijk. Naar verwachting zal de app vanaf 2023 verkrijgbaar zijn.

Tolplatform van de toekomst

Toll Collect ontwikkelt het tolplatform van de toekomst. Het tolsysteem zal via verschillende interfaces beschikbaar zijn. Hierdoor ontstaat een veelbelovend tolplatform voor de tolheffing en ook om tolgerelateerde gegevens beschikbaar te stellen in dataruimten en factureringssystemen van klanten, waarbij steeds wordt voldaan aan de eisen inzake gegevensbescherming.

Als eerste belangrijke interface van dit tolplatform zal de centrale tolheffingsdienst begin 2022 van start gaan. De Duitse rijksdienst voor goederenverkeer gaf Toll Collect de opdracht de tolheffingsdienst te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met de rijksdienst is een oplossing ontwikkeld die de in Duitsland erkende EEMD-aanbieders (European Electronic Toll Service EEMD of European Electronic Toll System EETS) voorziet van centrale herkenning en tarifering van de tol. Dit garandeert een uniforme tolheffing voor alle klanten voor alle tolberekeningen in het Duitse netwerk. Toll Collect is als federale onderneming een neutrale partner van de EEMD-aanbieders en garandeert hoge uniforme kwaliteitsnormen.

Alle EEMD-aanbieders in Duitsland kunnen de dienst aanvankelijk op vrijwillige basis gebruiken vanaf begin 2022, vanaf 2026 zal de dienst wettelijk verplicht zijn.

Meerwaarde door geanonimiseerde tolgegevens

Aan de hand van geanonimiseerde tolgegevens kunnen gedetailleerde gegevens worden verkregen over het vrachtverkeer met voertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton of meer op de Duitse rijkswegen. De recente herziening van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen creëert de basisprincipes voor het gebruik van de geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden en voor een beter verkeersbeheer. Toll Collect laat met een animatie zien welke statistische informatie uit de tolgegevens kunnen worden afgeleid. Zo is bijvoorbeeld te zien dat ca. 80% van het tolplichtige verkeer op ongeveer 20% van het wegennet plaatsvindt. Ook is het rijgedrag op het tolwegennet te zien: het gaat om de toe- en afritten aan de Duitse grenzen, het rijden op afzonderlijke trajecten of regionale kenmerken

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de drie pijlers van de nieuwe missieverklaring van Toll Collect die in 2020 is aangenomen. De onderneming is op weg naar een uniform begrip van duurzaamheid, alsook naar een geïntegreerd duurzaamheidsbeheer. Toll Collect heeft beginselen voor duurzame bedrijfsvoering vastgelegd en controleert alle activiteiten via een gecertificeerd beheersysteem voor kwaliteit, informatiebeveiliging, milieubescherming, compliance en risicobeheer. Dit jaar werd het eerste duurzaamheidsverslag van de onderneming gepubliceerd, waarin een eerste overzicht wordt gegeven.

Bij de planning van de beursstand werd rekening gehouden met de best mogelijke ecologische aspecten. Van milieuvriendelijke inkten voor het bedrukken van de wandbekleding, herbruikbare tentoonstellingsstukken tot het weglaten van gedrukt informatiemateriaal. Bezoekers kunnen informatie krijgen via in de stand geïntegreerde QR-codes, die naar een microsite leiden.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen

Meer aanbevelingen