Nieuwe toltarieven per 1 januari 2023


Een vrachtwagen passeert een controlebrug op de autosnelweg
Berlijn,

Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe tarieven voor de tol voor vrachtwagens in Duitsland. In het bijzonder het aandeel in het toltarief voor de luchtvervuiling en geluidshinder worden vanaf januari volgend jaar gedifferentieerd op basis van gewichtsklasse, in tegenstelling tot wat eerder de praktijk was.

Externe kosten berekend op basis van de werkelijke uitgaven

Richtlijn 1999/62/EG moet door alle lidstaten van de Europese Unie worden nageleefd bij de tolheffing van het zware vrachtwagenverkeer. Volgens deze richtlijn moeten infrastructuurheffingen gebaseerd zijn op de kosten voor de bouw, exploitatie, onderhoud en uitbreiding van de infrastructuur. De geldende toltarieven worden bepaald aan de hand van het rapport over de infrastructuurkosten.

De gewijzigde richtlijn 1999/62/EG is eind maart 2022 in werking getreden. In de gewijzigde richtlijn worden niet langer maximumwaarden voor de kosten voor de luchtvervuiling en geluidshinder vastgesteld, maar alleen referentiewaarden. Het bedrag voor deze gedeeltelijke toltarieven kan nu worden gebaseerd op de werkelijke kosten voor luchtvervuiling en geluidshinder in de betrokken lidstaat. De referentiewaarden kunnen dus worden overschreden.

Op basis hiervan werd het nieuwe rapport over de infrastructuurkosten voor Duitsland opgesteld, dat geldt voor de periode 2023 tot 2027. Vanaf begin 2023 zal de aangenomen nationale wet de gebruikers van de tolplichtige infrastructuur in Duitsland de werkelijke kosten voor luchtvervuiling en geluidshinder aanrekenen.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen