U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

  • Oproepen vanuit Duitsland:
  • 0800 222 26 28 *
  • Oproepen vanuit het buitenland:
  • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Technische wijzigingen en vernieuwingen in het tolsysteem voor vrachtwagens


Een vrachtwagen rijdt op een rijksweg.

Berlijn, 09.01.2018

Toll Collect bereidt het tolsysteem voor vrachtwagens technisch voor op de nieuwste uitdagingen die de uitbreiding van de tolplicht naar alle rijkswegen met zich meebrengt. De tolplicht geldt vanaf 1 juli 2018 voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties vanaf 7,5 ton toegelaten totaalgewicht op autosnelwegen en bijna 40.000 km rijkswegen. De technische vooruitgang heeft zowel betrekking op de boekingsmogelijkheden als op de controle op de rijkswegen.

De automatische boekingsprocedure

De belangrijkste boodschap voor bedrijven die voertuigen hebben die met een voertuigtoestel (On-Board Unit/OBU) zijn uitgerust: De toestellen kunnen later nog worden gebruikt zonder dat de voertuigen naar een werkplaats moeten.

Sinds eind oktober loopt de omschakeling van de tot nu toe decentraal geregelde tolheffing naar de centrale tolheffing. Vanaf begin 2018 bevinden alle 1,2 miljoen voertuigtoestellen zich in de centrale tolheffing. Dan wordt de tol niet meer in het voertuigtoestel berekend, maar centraal in een rekencentrum. Dat is nodig omdat in het wegennet, dat vanaf nu heel groot is, en in het bijzonder op de rijkswegen, wezenlijk sneller wijzigingen zullen optreden, bijv. door werkzaamheden of wegblokkeringen. Daardoor moeten de trajectgegevens, die de basis vormen voor de tolberekening, veel sneller worden aangepast dan tot nu toe het geval was.

Voor de klanten van Toll Collect wordt de omschakeling van decentrale naar centrale tolheffing zichtbaar door een nieuwe weergave op het voertuigtoestel. Op het display zal tijdens de rit het aantal assen worden weergegeven, alsook het land waarin de tolplichtige vrachtwagen rijdt (DE, AT) en de gewichtsaanduiding ≥7,5 ton. Wanneer het voertuigtoestel klaar is voor de tolheffing, wordt dit aangeduid met de groen brandende led. Het tot nu toe gebruikelijke akoestische signaal bij het rijden door een traject en de weergave van het tolbedrag vallen weg.

De handmatige boekingsprocedure

De verder ontwikkelde handmatige boeking voor het betalen van tol biedt voor elke klant een geschikte toegang. Deze is verbeterd en klantvriendelijker. Verschillende boekingsmethoden maken het zowel geregistreerde als niet-geregistreerde klanten mogelijk de tol tot 24 uur op voorhand te betalen.

Het boeken kan online via vaste pc’s of mobiel via smartphone en tablet. Daarvoor kan elk toestel met een internetverbinding worden gebruikt. De online boeking ondersteunt de meest gangbare browsers. Bovendien kan worden geboekt bij ongeveer 1.100 tolterminals, die sinds december 2017 worden opgesteld.

Begin 2018 zal nog een app het boeken via smartphone en tablet vereenvoudigen. Deze zal beschikbaar zijn voor de gangbare browsers.

Nieuwe services voor klanten

Nieuw is dat ook niet-geregistreerde klanten online via het internet kunnen boeken. Niet-geregistreerde klanten kunnen een boekingsaccount aanmaken waarin vaak gebruikte trajecten, voertuigen en betaalmiddelen kunnen worden opgeslagen.

Om een gemakkelijke en eenvoudige betaling via tablet en smartphone mogelijk te maken, voert Toll Collect de Paysafecard in als alternatief voor contant geld. De Paysafecard is verkrijgbaar in vele winkels, postkantoren, kiosken en ook online.

Internetboeking op de oude manier niet meer mogelijk

Het handmatige boekingssysteem van nu wordt afgebouwd. Tegelijk met de invoering van de nieuwe online boeking is de oude manier van online boeken stopgezet. Daardoor zijn de toegangsgegevens voor het oude internetboekingssysteem niet meer geldig. Klanten die al bij Toll Collect zijn geregistreerd, kunnen voor de nieuwe online boeking de toegangsgegevens van het klantenportaal gebruiken.

Oude tolterminals worden verwijderd

De oude tolterminals worden tegen eind mei 2018 geleidelijk aan verwijderd of buiten werking gesteld. Tegelijkertijd worden ongeveer 1.100 nieuwe terminals geïnstalleerd. De nieuwe tolterminals worden in Duitsland en in de grensgebieden in het buitenland opgesteld in de buurt van aansluitingspunten, parkeerplaatsen en benzinestations. Met de nog aanwezige oude terminals kan nog worden geboekt tot eind mei 2018.

Opmerking over de annuleringsprocedure

In principe kunnen trajecten die met de oude handmatige methode zijn geboekt ook uitsluitend via de nog aanwezige oude tolterminals worden geannuleerd. Trajecten die via de nieuwe handmatige methode zijn geboekt, kunnen via de nieuwe terminals en bovendien via de online boeking worden geannuleerd. Met de nieuwe, verder ontwikkelde methode kan via alle boekingsmethoden worden geboekt en geannuleerd. Ook dat is een verbetering vergeleken met de oude handmatige boekingsmethode.

Controle op rijkswegen

De eerste controlezuilen zijn al langs de rijkswegen geplaatst. Tegen medio 2018 moeten ongeveer 600 controlezuilen de mobiele controles van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer ondersteunen. De controlezuilen aan rijkswegen zijn vaste inrichtingen die naast de weg worden geplaatst. Bij het voorbijrijden van een voertuig controleren de zuilen of het tolplichtig is en of het voertuigtoestel klaar is voor de tolheffing en de bestuurder het aantal assen correct heeft opgegeven.

Technisch zijn de controlezuilen met gelijkaardige functies uitgerust als de op de autosnelwegen geplaatste controlebruggen. Wanneer een voertuig voorbij een controlezuil rijdt, wordt een overzichtsfoto, een foto van het zijaanzicht en een foto van het kenteken gemaakt. In de automatische procedure zendt het voertuigtoestel de ingestelde en de op het voertuigtoestel opgeslagen gegevens naar de controlezuil. Voor de juistheid van de door te sturen gegevens zijn het transportbedrijf en de bestuurder verantwoordelijk.

Geen flitspalen

Weggebruikers kunnen de controlezuilen onderscheiden van flitspalen voor snelheidscontroles doordat ze blauw en groen van kleur zijn en maar liefst vier meter hoog.

Locatieselectie

De trajecten waarop een controlezuil wordt geplaatst, worden bepaald door de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG). De geselecteerde trajecten worden door vele tolplichtige vrachtwagens afgelegd. Toll Collect controleert op basis van zo’n 30 criteria waar de controlezuil langs het betreffende traject kan worden geplaatst.

Contact

Persdienst

Telefoonnummer: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Uw contactpersonen


Portret van Martin Rickmann, hoofd Communicatie, Toll Collect GmbH

Hoofd communicatie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portret van Claudia Steen, woordvoerster, Toll Collect GmbH

Perswoordvoerster
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm1r603