Weergave van gewichtsklassen op het voertuigtoestel


Een voertuigtoestel, op het display worden de gewichtsklasse en het aantal assen weergegeven.
Berlijn,

Vanaf 1 juni 2018 worden op de voertuigtoestellen de nieuwe gewichtsklassen weergegeven.

In opdracht van het Bundesministerium für Verkehr und Digital Infrastruktur heeft Toll Collect het tolsysteem voor vrachtwagens verder ontwikkeld en technische voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de tolplicht tot alle rijkswegen vanaf 1 juli 2018. In het kader van verdere ontwikkelingen is het nu technisch mogelijk om de tol in extra gewichtsklassen te onderscheiden

In tegenstelling tot de vorige gewichtsklassen, die onderscheid maakten tussen gratis – minder dan 7,5 ton toegelaten totaalgewicht – en tolplichtig – meer dan of gelijk aan 7,5 ton toegelaten totaalgewicht – zullen vanaf 1 juni 2018 de volgende gewichtsklassen op de voertuigtoestellen worden weergegeven:

  • < 7,5 ton
  • ≥ 7,5 ton – 11,99 ton
  • ≥ 12 ton – 18 ton
  • > 18 ton

De momenteel geldige tarieven zijn te raadplegen op www.toll-collect.de en gelden zowel voor autosnelwegen als voor rijkswegen. Aangezien zij tot nader order van kracht blijven, zal de verkeerde selectie en instelling van een van de gewichtsklassen tussen 7,5 ton en > 18 ton niet worden bestraft.

De huidige medewerkingsplichten van de bestuurder blijven gelijk. Indien er een voertuig met een toegelaten totaalgewicht van minder dan 7,5 ton onderweg is, moet de bestuurder de instelling '< 7,5 t' selecteren. Wanneer hij met een aanhanger rijdt en met een toegelaten totaalgewicht van 7,5 ton of meer onderweg is, kiest hij '≥ 7,5 t' en is hij tolplichtig. Voorts dient het actuele aantal assen te worden ingevoerd, voor zover dat afwijkt van het gepersonaliseerde aantal assen op het voertuigtoestel.

De Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen wordt zo snel mogelijk aangepast op basis van een rapport inzake infrastructuurkosten. Hieruit zullen nieuwe toltarieven en nieuwe medewerkingsplichten voortvloeien. De invoering van nieuwe gewichtsklassen is volgens het nieuwe rapport inzake infrastructuurkosten in principe mogelijk en dit is dan ook voorzien door de wetgever.

Video over de gewichtsklassen

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen