De tol voor vrachtwagens wordt op 1 juli 2018 uitgebreid tot alle rijkswegen

Berlijn,

Met de uitbreiding van de tol voor vrachtwagens naar alle rijkswegen vanaf 1 juli 2018 wordt geschat dat er voor ongeveer 140.000 extra binnenlandse en buitenlandse motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton van ongeveer 30.000 bedrijven tol zal moeten worden betaald. Dat geldt niet alleen voor bedrijven in de transport- en logistieke sector, maar ook voor vele andere sectoren die regionaal actief zijn. Daarnaast zal het tolplichtige wegennet in de toekomst ongeveer 52.000 kilometer aan autosnelwegen en rijkswegen omvatten. Bedrijven en ondernemingen moeten daarom tijdig nagaan of hun voertuigen of voertuigen met aanhangwagens vanaf het midden van het jaar tolplichtig zullen worden.

Tol betalen via het voertuigtoestel

Daarbij geldt het volgende: Als u veel met uw voertuigen onderweg bent, kunt u de tol het gemakkelijkst en eenvoudigst betalen via het voertuigtoestel. Het voertuigtoestel wordt permanent in de vrachtwagen geïnstalleerd. Telkens wanneer het voertuig wordt gestart, schakelt het voertuigtoestel zich automatisch in en stuurt het met regelmatige tussenpozen en met een tijdvertraging de ritgegevens en de voertuigkenmerken die nodig zijn voor de tolberekening naar het Toll Collect-rekencentrum. Daar worden de kosten centraal berekend. De bedrijven ontvangen maandelijks een toloverzicht.

Om een voertuigtoestal te laten installeren, moet het bedrijf zich eerst bij Toll Collect registreren. Dat gaat zeer snel via het Toll Collect-klantenportaal. Eenmaal aangemeld kan het bedrijf zelf zijn voertuigen aan- en afmelden, het adres of de contactgegevens van de contactpersonen wijzigen of een nieuwe betalingswijze aanvragen. Alle bedrijven die bij Toll Collect zijn geregistreerd, kunnen de toloverzichten van het klantenportaal downloaden en de nog niet gefactureerde ritten bekijken. Nieuwe klanten ontvangen de toegangsgegevens voor het klantenportaal rechtstreeks met hun online aanmelding.

Zodra het bedrijf en de voertuigen zijn geregistreerd, kan de servicepartner het voertuigtoestel installeren. Servicepartners zijn gecertificeerde werkplaatsen die u op de homepage van Toll Collect kunt vinden. Het voertuigtoestel wordt gratis door Toll Collect ter beschikking gesteld aan bedrijven. Het bedrijf moet de kosten van de installatie zelf dekken.

Alternatief: boeken via de app

Bedrijven die slechts zelden gebruikmaken van tolplichtige voertuigen of voertuigcombinaties, kunnen de tol betalen via de handmatige boekingsprocedure. Daarvoor is de Toll Collect-app bijzonder nuttig, naast het boeken via een terminal of vaste pc. Daarmee kan er snel en eenvoudig worden geboekt via mobiele apparaten. De app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone en kan gratis worden gedownload in de respectievelijke stores. De boeking is mogelijk in het Duits, Engels, Frans en Pools.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen

Meer aanbevelingen