Tol op alle rijkswegen met succes ingevoerd


Duitse staatssecretaris Steffen Bilger houdt een toespraak bij de start van de tolheffing op rijkswegen.
Berlijn,

Vanaf vandaag zijn alle rijkswegen in Duitsland voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton tolplichtig. Het tolplichtige wegennet in Duitsland omvat nu ongeveer 52.000 kilometer autosnelwegen en rijkswegen. De secretaris-generaal van het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger, heeft gisteravond een bezoek gebracht aan het tolbedrijf Toll Collect in Berlijn om de geplande start van de uitbreiding van de tol persoonlijk bij te wonen.

Minister van Verkeer Andreas Scheuer: "De tol voor vrachtwagens op alle rijkswegen kan starten zoals gepland. In de toekomst zullen er van 2018 tot 2022 jaarlijks gemiddeld 7,2 miljard euro aan tolinkomsten worden gegenereerd, die we zullen investeren in moderne en veilige wegen in heel Duitsland. Dit is ongeveer 2,5 miljard per jaar meer dan voorheen. Dit komt niet alleen ten goede aan onze bedrijven, die afhankelijk zijn van een hoogwaardige infrastructuur, maar ook aan alle automobilisten."

De technische aanpassing van het tolsysteem voor vrachtwagens omvatte de automatische en handmatige tolheffing en de controle. De verdere ontwikkelingen werden stap voor stap ingevoerd en op tijd uitgevoerd. Met de huidige start van de tolplicht op alle rijkswegen zal dit omvangrijke project met succes worden afgerond. Hanns-Karsten Kirchmann, voorzitter van de directie van Toll Collect GmbH: "De uitdaging was om een complex project te beheren in overeenstemming met de eisen en tegelijkertijd te zorgen voor een regelmatige werking met de gebruikelijke kwaliteit en betrouwbaarheid. De Toll Collect-medewerkers hebben beide taken met glans uitgevoerd. Opnieuw werd duidelijk hoe flexibel het tolsysteem is en hoeveel knowhow Toll Collect heeft."

Het avondevenement bij Toll Collect op de Potsdamer Platz werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de aandeelhouders van het tolbedrijf.

Dr. Thomas Kremer, lid van de Raad van Bestuur van Deutsche Telekom AG verantwoordelijk voor Toll Collect, prees de prestaties van Toll Collect: "De medewerkers van Toll Collect hebben nogmaals bewezen dat ze grote IT-projecten op tijd en binnen het afgesproken budget kunnen realiseren. Deutsche Telekom promoot deze geavanceerde technologie van Duitse makelij. Voor Telekom is het tolbedrijf een belangrijk onderdeel van het gehele IT-gebeuren. We willen het beste tolbedrijf in Europa worden."

Namens Daimler AG benadrukte Tom Schneider, Head of Operations Daimler Financial Services Europe, de technologische voortrekkersrol van het tolsysteem: "Het satellietgestuurde tolsysteem is sinds de ingebruikname door de medewerkers van Toll Collect voortdurend verder ontwikkeld en met hoge kwaliteit verbeterd. Dat maakte het mogelijk om het zeer complexe uitbreidingsproject in slechts 24 maanden tot een goed einde te brengen."

Jérôme Lejeune, Executive Director voor tolheffing bij VINCI Highways en voormalig functionaris bij Toll Collect, herinnert zich: "Toll Collect heeft keer op keer laten zien over welke deskundigheid op het gebied van tolheffing het bedrijf beschikt. Wij geloven in de toekomst van Toll Collect GmbH!"

Meer bedrijven hebben te maken met tolplicht

Naar schatting vallen de voertuigen van ongeveer 30.000 bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren onder de tolplicht. Bedrijven moeten nagaan of zij voertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton in hun wagenpark hebben en vervolgens beslissen hoe zij de tol in de toekomst willen betalen.

Wijzigingen in de automatische boekingsprocedure

Van oktober 2017 tot eind maart 2018 werden de ongeveer 1,1 miljoen voertuigtoestellen in vrachtwagens voor automatische tolheffing geleidelijk aan omgezet van gedecentraliseerde naar gecentraliseerde tolheffing. De voertuigtoestellen sturen met een tijdvertraging en in gecodeerde vorm ritgegevens en tolrelevante voertuigkenmerken naar het Toll Collect-rekencentrum. Daar wordt de tol voor de gebruikte tolplichtige trajecten berekend.

In het kader van de verdere ontwikkeling van de tolheffing en de controle werden de technische voorwaarden vastgelegd om de tol in de toekomst te kunnen indelen per gewichtsklasse.

De handmatige boekingsprocedure

De verder ontwikkelde handmatige boekingsprocedure biedt verschillende mogelijkheden om de tol te betalen. De focus van de nieuwe handmatige boeking ligt op de Toll Collect-app en het gebruik ervan op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Daarnaast is het mogelijk om via vaste pc's of 1.100 nieuwe tolterminals te boeken. De nieuwe tolterminals vormen een aanvulling op de online boeking.

Controlezuilen

In de toekomst zullen controlezuilen op de rijkswegen nagaan of de tolplicht wordt nageleefd. De controlezuilen vormen een aanvulling op de mobiele controles van de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG). Er worden geen controlebruggen gebouwd op de rijkswegen. Technisch zijn de controlezuilen met gelijkaardige functies uitgerust als de op de autosnelwegen geplaatste controlebruggen. De ongeveer 600 controlezuilen, die vier meter hoog zijn en blauw/groen zijn gemarkeerd, controleren of de voorbijrijdende voertuigen tolplichtig zijn en of de kosten correct zijn betaald.

Foto vrij voor redactioneel gebruik: Secretaris-generaal Steffen Bilger

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen