Vanaf 1 januari 2019 moet de gewichtsklasse worden aangegeven


Een hand stelt op een voertuigtoestel de gewichtsklasse en het aantal assen in. Beide gegevens zijn zichtbaar op het display van het voertuigtoestel.
Berlijn,

Vanaf 1 januari 2019 gelden in Duitsland nieuwe toltarieven voor vrachtwagens. Volgens de onlangs aangenomen 5e wijziging van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen is de gewichtsklasse een parameter voor de berekening van de hoogte van het tolbedrag. In de toekomst zal het toltarief per kilometer bestaan uit drie onderdelen: Uit de infrastructuurkosten volgens de gewichtsklasse van het tolplichtige voertuig of de tolplichtige voertuigcombinatie, de veroorzaakte kosten door luchtvervuiling afhankelijk van de milieuklasse en de kosten van de geluidshinder tegen een tarief van 0,002 euro per kilometer.

De gewichtsklassen zijn al sinds de zomer van 2018 zichtbaar op de voertuigtoestellen. Vanaf 1 januari 2019 hebben vrachtwagenchauffeurs de taak de gewichtsklasse correct in te stellen als onderdeel van hun medewerkingsverplichtingen. Het gewicht moet worden ingedeeld in de volgende gewichtsklassen: groter dan/gelijk aan 7,5 - 11,99 ton toegelaten totaalgewicht, groter dan/gelijk aan 12 ton tot 18 ton toegelaten totaalgewicht en groter dan 18 ton toegelaten totaalgewicht. Vanaf een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen tot 3 assen en 4 of meer assen, die de vrachtwagenchauffeur moet aangeven in het voertuigtoestel. Bij voertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht tot 18 ton is vermelding van het aantal assen ook mogelijk. Motorvoertuigen met een toegelaten totaalgewicht van minder dan 7,5 ton zijn niet tolplichtig.

Voor het bepalen van het toegelaten totaalgewicht van voertuigcombinaties wordt, in afwijking van de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer, de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen opgeteld. Met de verticale lasten en lasten op de koppelschotel worden geen rekening gehouden.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen

Meer aanbevelingen