Tol voor vrachtwagens in Duitsland: Tariefwijziging met succes doorgevoerd

Berlijn,

Vanaf gisteren om 0.00 uur gelden in Duitsland nieuwe toltarieven voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton. Het toltarief per kilometer bestaat uit drie onderdelen: Uit de infrastructuurkosten volgens de gewichtsklasse van het tolplichtige voertuig of de tolplichtige voertuigcombinatie, de veroorzaakte kosten door luchtvervuiling afhankelijk van de milieuklasse en de kosten van de geluidshinder tegen een tarief van 0,002 euro per kilometer.

Voortaan moeten vrachtwagenchauffeurs de gewichtsklasse correct instellen als onderdeel van hun medewerkingsverplichtingen. Het gewicht moet worden ingedeeld in de volgende gewichtsklassen: groter dan/gelijk aan 7,5 - 11,99 ton toegelaten totaalgewicht, groter dan/gelijk aan 12 ton tot 18 ton toegelaten totaalgewicht en groter dan 18 ton toegelaten totaalgewicht. Vanaf een toegelaten totaalgewicht van meer dan 18 ton wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen tot 3 assen en 4 of meer assen, die de vrachtwagenchauffeur moet aangeven in het voertuigtoestel. Bij voertuigen of voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht tot 18 ton kan het aantal assen vrijwillig worden ingegeven.

Voor het bepalen van het toegelaten totaalgewicht van voertuigcombinaties wordt, in afwijking van de Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer, de toegelaten totaalgewichten van de afzonderlijke voertuigen opgeteld. Met de verticale lasten en lasten op de koppelschotel worden geen rekening gehouden.

Elektrische vrachtwagens en, tot eind 2020, op aardgas aangedreven vrachtwagens zijn vrijgesteld van de tol voor vrachtwagens.

De nieuwe tarieven werden in de weken voor Kerstmis in het tolsysteem opgenomen. Klanten konden zich één dag op voorhand handmatig registreren - via app, pc of terminal.

De toltarieven zijn vastgelegd in de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen en zijn gebaseerd op de resultaten van het rapport inzake infrastructuurkosten, dat in het voorjaar van 2018 werd gepubliceerd.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen