Nieuwe software voor voertuigtoestellen


Een vrachtwagenchauffeur bedient een voertuigtoestel in de vrachtwagen.
Berlijn,

Vanaf vandaag wordt nieuwe software gedistribueerd naar meer dan 1,2 miljoen geïnstalleerde voertuigtoestellen. De voertuigtoestellen (OBU's) voor de tolheffing ontvangen de update automatisch via mobiele comunicatie. Tolplichtige vrachtwagens met een bruto voertuiggewicht van 7,5 ton of meer hoeven niet naar een werkplaats. Ook bedrijven en chauffeurs hoeven niet in te grijpen.

Door de OBU-software bij te werken, wordt de informatie op de voertuigtoestellen duidelijker en zinvoller. Nieuw is dat de chauffeurs een kassaldo kunnen genereren en zo de actuele rit boekhoudkundig kunnen afronden. Op die manier zijn de tolbedragen nauwkeurig - normaal gezien na uiterlijk 30 minuten - in het klantenportaal onder “Niet afgerekende ritten” beschikbaar voor verdere afrekening.

De overdracht van tolgegevens wordt aangegeven met een klein antennesymbool. Wanneer het symbool verdwijnt, is de overdracht voltooid.

Foutmeldingen worden nu nog duidelijker weergegeven: Een korte serie tonen, die om de vijf minuten wordt herhaald, meldt aan de bestuurder dat de tolheffing verstoord is. De led knippert dan rood.

De chauffeurs zijn verplicht mee te werken!

U moet naar de dichtstbijzijnde parkeer- of rustplaats gaan en u moet de ontsteking verwisselen. Als de foutmelding na het wisselen van de ontsteking weer verschijnt, moet deze op het OBU worden bevestigd met "OK". De tol kan dan via de app direct vanaf de vrachtwagen of online door de verkeersleider worden geboekt en er kan contact worden opgenomen met een servicepartner.

Om de storing in de servicepartnerwerkplaats snel te kunnen herkennen en verhelpen, is het punt "Info" met gedetailleerde informatie aan het menu toegevoegd. Een snellere diagnose en probleemoplossing bespaart bedrijven tijd en geld.

Als een voertuig met een brutogewicht van minder dan 7,5 ton onderweg is en dus niet aan tolplichtig is, verschijnt er een nieuw scherm. Op het display verschijnt “DE TOLVRIJ”. De led brandt – in tegenstelling tot voordien – verder groen, omdat het voertuigtoestel technisch klaar is voor gebruik.

Vragen en antwoorden:

Waar kan ik verdere informatie vinden?

Gedetailleerde informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van het voertuigtoestel. Daarnaast is er een online handleiding voor elk type OBU.

Beide informatiebronnen zijn te vinden op de Toll Collect-website.

Waarom verandert plotseling het LED-display voor aan te geven of voertuigen tolvrij zijn?

De groene LED geeft altijd aan dat de OBU technisch klaar is voor gebruik, ongeacht of de vrachtwagen het totale gewicht van 7,5 ton waarvoor tol moet worden betaald, overschrijdt of onderschrijdt. De rode LED geeft aan dat er een storing is. Het display is aangepast aan de Europese norm.

Zal de OBU op een gegeven moment de tolbedragen opnieuw weergeven?

Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve platforms van de toekomst voor eindapparaten. We zullen er ook rekening mee houden dat het voor transport- en logistieke bedrijven belangrijk is om een eenvoudige en transparante controle te hebben op de tolgelden die worden geheven. Of dit mogelijk is en hoe dit in detail kan worden gedaan, zal uit het onderzoek blijken.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen