Actiekader

Duurzaamheid in onze visie

Wij willen onze bijdrage aan een veilige en leefbare toekomst leveren. Daarom vormen duurzaamheid en economische efficiëntie het kader voor ons handelen. Wij staan voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en diversiteit.
Dr. Gerhard Schulz, voorzitter van de directie

Duurzaamheid is stevig in onze visie verankerd. Wij beschouwen duurzaamheid als een kans en als een van de leidende principes voor onze bedrijfsactiviteiten. Wij steunen de Duitse federale overheid bij de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wij hebben ons zelf ten doel gesteld om al in 2028 klimaatneutraal te zijn.

Aspecten van duurzaamheid

De sociale, economische en ecologische aspecten zijn onderling nauw verbonden. Daarom implementeren wij duurzaamheid op holistische wijze in de drie verantwoordelijkheidsgebieden.

 • Wij zijn aantrekkelijk als werkgever – voor de medewerkers van Toll Collect en voor degenen die dat willen worden. Onze taken zijn gevarieerd, interessant en relevant. Wij hebben een gemeenschappelijk waardenkompas en ondersteunen elkaar. Wij bekijken taken vanuit verschillende perspectieven en gaan zonder discriminatie of vooroordelen met elkaar om. Op deze manier zorgen we voor aantrekkelijke banen met langetermijnperspectieven.

  In focus:

  • Het vergroten van het aandeel vrouwen op het tweede managementniveau
 • Als hoogwaardige technologiedienstverlener adviseren en ondersteunen wij de Duitse federale overheid, met name bij de verdere ontwikkeling en implementatie van gebruikersfinanciering van de verkeersinfrastructuur, de digitalisering van het verkeer en de uitbreiding van de laadinfrastructuur voor alternatieve aandrijvingen. In het belang van de Duitse federale overheid maken wij gegevens uit het tolsysteem bruikbaar voor intelligent verkeersmanagement, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Naast onze kernactiviteit tol en op basis van onze expertise op het gebied van mobiliteit en infrastructuur ontwikkelen wij andere bedrijfsgebieden. Op deze manier creëren we maatschappelijke meerwaarde en verzekeren we de toekomstige levensvatbaarheid van het bedrijf.

  In focus:

  • Verdere ontwikkeling van het tolsysteem
  • Formuleren en communiceren van een gedragscode voor leveranciers (Code of Conduct)
  • Integratie van duurzaamheidscriteria voor inkoopprocessen
 • Wij ondersteunen de Duitse federale overheid bij de verdere digitalisering van het verkeer. Wij zorgen ervoor dat de ecologisch sturende werking van de tol zich richt op voertuigen met een lagere uitstoot van verontreinigende stoffen en helpen ervoor te zorgen dat de verkeersinfrastructuur effectiever kan worden gebruikt. Tevens verkleinen wij de ecologische voetafdruk die voortkomt uit onze eigen bedrijfsactiviteiten. Wij steunen de duurzaamheidsstrategie van de Duitse federale overheid en willen zelf klimaatneutraal zijn in 2028. Al sinds 2005 zijn wij gecertificeerd volgens de Europese milieumanagementstandaard EMAS en publiceren wij jaarlijks een milieuverklaring die door een externe deskundige wordt gevalideerd.

  In focus:

  • Milieubeheersysteem volgens ISO 14.001 en EMAS
  • Minimaliseren van het gebruik van hulpbronnen (bijvoorbeeld energie, water, materialen)
  • Toepassing van 100 procent klimaatneutrale elektriciteit
  • Bevordering van milieugericht denken en handelen bij Toll Collect

B.A.U.M.-code voor duurzaam ondernemen

In 2022 ondertekenden de directie en de ondernemingsraad de B.A.U.M.-code voor duurzaam ondernemen. Toll Collect is sinds 2021 lid van de Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M. e.V., Duitse federale werkgroep voor milieubewust management) - een branche-overschrijdend netwerk voor duurzaam ondernemen. Samen willen wij verantwoordelijkheid nemen: voor de natuur, een leefbare toekomst voor de samenleving en een transparante benadering van ons handelen.