Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Oświadczenie dotyczące osób niepełnosprawnych

Niniejsze oświadczenie dotyczące osób niepełnosprawnych dotyczy aplikacji TC-Partner udostępnionej przez Toll Collect GmbH.

Jako podmiot publiczny w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/2102 staramy się, aby nasza aplikacja była zgodna z postanowieniami federalnej ustawy o równości osób niepełnosprawnych (BGG) oraz rozporządzeniem w sprawie technik informacyjnych dla osób niepełnosprawnych (BITV 2.0) w celu wdrożenia dyrektywy (UE) 2016/2102.

Poziom zgodności z wymogami BITV

Wymogi dotyczące osób niepełnosprawnych wynikają z §§ 3 ustępy od 1 do 4 i 4 rozporządzenia BITV 2.0, które zostało wydane na podstawie § 12d ustawy BGG.

Kontrola przestrzegania wymogów bazuje na rozwojowym teście BITV przeprowadzanym przez certyfikowany organ kontrolny.

Z tego względu aplikacja na razie nie spełnia przedstawionych wymogów z powodu poniższych niezgodności. Toll Collect planuje ponowne wdrożenie aplikacji, która wyeliminuje przedstawione ograniczenia dla osób niepełnosprawnych.

Teksty alternatywne

W niektórych przypadkach nadal brakuje alternatywnych tekstów dla elementów obsługowych, obiektów i grafik.

Elementy obsługowe

Nie we wszystkich przypadkach nazwy i role interaktywnych elementów obsługowych, takich jak linki i przyciski ekranowe, mogą zostać wykryte przez czytnik ekranowy. Nie można również określić odstępu między elementami obsługowymi.

Wyświetlane treści

Nie można wykryć treści, które są wyświetlane po najechaniu kursorem lub klawiaturą.

Formularze

Na razie nie można udostępniać formularzy w pełnym zakresie w wersji dla osób niepełnosprawnych. Nie można odczytać opisów pól formularzy ani połączyć ich z odpowiednimi polami wprowadzania danych. W przypadku pól, które odnoszą się do samego użytkownika, nie działa obecnie funkcja autouzupełniania. W niektórych formularzach należy wprowadzić ciąg znaków, tzw. CAPTCHA. Nie ma tekstów alternatywnych dla kodów obrazkowych CAPTCHA.

Elementy struktury HTML

Struktura nagłówków nie jest optymalnie dopasowana do czytnika ekranowego. Listy nie są przygotowane tak, aby mogły zostać odczytane przez czytnik ekranowy.

Składnia HTML

Składnia HTML nie jest optymalnie dopasowana do czytnika ekranowego.

Kontrast

Stosunek kontrastu w niektórych nagłówkach, przyciskach, linkach i polach formularzy nie odpowiada wymogom 4,5:1 lub 3:1. Nawet w przypadku korzystania z aplikacji w trybie czarno-białym w niektórych miejscach występują problemy z kontrastem.

Obsługa klawiatury

Wyboru języka nie można dokonać za pomocą klawiatury. Poza tym powtórnych bloków treści nie można pominąć za pomocą klawiatury. Namierzanie przy pomocy klawiatury jest niejednoznaczne lub niedostępne. Ustawianie kolejności w niektórych przypadkach działa nieprawidłowo. Może się zdarzyć, że w niektórych miejscach elementy nie będą bezpośrednio zaznaczone. Nie można wybrać menu na czytniku ekranowym.

Automatyczne łamanie linii

Przy powiększeniu do 200% treści i funkcje w orientacji pionowej są ucięte w niektórych miejscach i nie do końca widoczne. Nawet w przypadku dopasowania wysokości wiersza (1,5x), marginesów (2x), odstępów między literami (0,12x) oraz ostępów między słowami (0,16x) obraz się nie zmienia.

Wyraźne linki tekstowe

Częściowo nie można określić kontekstu oraz celu linku. Wyraźne linki tekstowe nie są wszędzie dostępne.

Komunikat o błędzie

Niektóre komunikaty o błędach są niezrozumiałe i bez związku. Komunikaty o błędach różnią się także pod względem koloru i położenia.

Data utworzenia niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie zostało utworzone 4 czerwca 2021 roku.

Zgłaszanie problemów

Chciałbyś zgłosić istniejący problem lub uzyskać informacje na temat pomocy osobom niepełnosprawnym? Swoje uwagi i wszelkie inne informacje możesz przesłać do naszej redakcji.

Toll Collect GmbH

Internetredaktion

10875 Berlin

Telefon: 030-74077-0

e-mail: online@toll-collect.de

lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Proces mediacji

Jeśli nawet po przesłaniu informacji zwrotnej do wskazanej powyżej osoby kontaktowej nie udało się znaleźć zadowalającego rozwiązania, można zwrócić się o pomoc do zespołu mediacyjnego zgodnie z § 16 BGG. Zespół mediacyjny BGG ma za zadanie pomagać w pozasądowym rozstrzyganiu sporów między osobami niepełnosprawnymi a publicznymi organami federalnymi. Proces mediacji jest bezpłatny. Nie trzeba włączać w ten proces pełnomocnika procesowego. Więcej informacji na temat procesu mediacji i możliwości zgłaszania wniosku można znaleźć na stronie:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

Można też skontaktować się bezpośrednio z zespołem mediacyjnym BGG pod adresem:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Do początku strony

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm1r603