Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Wykup automatyczny przy zastosowaniu OBU

Oplata drogowa – prosta sprawa: kierowca jest jedynie zobowiązany do dokonania kilku ustawień, pozostałe niezbędne czynności wykona urządzenie OBU

Urządzenie pokładowe w samochodzie ciężarowym

Klient podczas wizyty u partnera serwisowego w celu montażu urządzenia pokładowego

Dla kogo?

Wykup w systemie automatycznym przy użyciu urządzenia pokładowego jest skierowany do tych, którzy chcą dokonywać opłat drogowych możliwie małym nakładem pracy. Jeśli urządzenie jest zamontowane w samochodzie ciężarowym, kierowca nie musi dokonywać wykupu ręcznie za pomocą aplikacji lub przez internet.

Aby można było korzystać z urządzenia pokładowego, najpierw należy zarejestrować swoje przedsiębiorstwo oraz pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej w Toll Collect.

Rejestracja w Toll Collect


Partner serwisowy prowadzi przygotowania do montażu urządzenia pokładowego

Montaż urządzenia OBU

Po otrzymaniu od nas potwierdzenia zarejestrowania pojazdu można uzgodnić termin montażu urządzenia pokładowego z autoryzowanym partnerem serwisowym. Wybrane i przeszkolone przez Toll Collect warsztaty serwisowe są dostępne na terenie Niemiec i w sąsiednich krajach europejskich.

Do urządzenia są wprowadzane stałe, specyficzne dane samochodu ciężarowego, jak np. klasa emisji spalin. W pamięci zapisane zostają numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu. W ten sposób następuje jednoznaczne przyporządkowanie numeru rejestracyjnego pojazdu do urządzenia pokładowego.

Po zamontowaniu urządzenia pokładowego partner serwisowy udziela przeszkolenia i przekazuje instrukcję obsługi. Klient podpisuje przedłożony przez partnera serwisowego certyfikat montażu celem potwierdzenia odbioru urządzenia.

Znajdź partnera serwisowego


Kierowca samochodu ciężarowego obsługuje urządzenie pokładowe w pojeździe.

Obsługa urządzenia OBU

Urządzenie pokładowe przejmuje prawie w całości dokonywanie wykupu. Przed rozpoczęciem jazdy należy jedynie sprawdzić niektóre dane, resztą urządzenie pokładowe zajmie się automatycznie: Urządzenia przesyłają do centrali dane dotyczące trasy oraz istotne do poboru opłaty drogowej dane pojazdu. Tam jest naliczana opłata drogowa.

Porady dotyczące bezawaryjnej jazdy

Instrukcja obsługi

Otwórz instrukcję online


Partner serwisowy doradza kierowcy samochodu ciężarowego w sprawie obsługi urządzenia pokładowego

Koszty

Urządzenie pokładowe jest udostępniane nieodpłatnie i pozostaje własnością Toll Collect GmbH.

Państwo ponoszą między innymi koszty

 • montażu urządzenia
 • demontażu urządzenia,
 • koszty przejazdu do i z warsztatu, a także czasu postoju podczas wykonywania powyższych prac.


Montaż urządzenia pokładowego: Partner serwisowy umocowuje urządzenie

Demontaż urządzenia pokładowego

Urządzenie pokładowe pozostaje własnością Toll Collect. Dlatego urządzenie należy zdemontować i zwrócić do Toll Collect, gdy

 • pojazd zostanie sprzedany lub wycofany z eksploatacji,
 • zakończone zostaną stosunki handlowe z Toll Collect.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Austriacki serwis TOLL2GO


Usługi dla Austrii. TOLL2GO: Dwa kraje, jedno urządzenie pokładowe - pobór opłat drogowych w Niemczech i Austrii

Również w Austrii można dokonywać opłat drogowych od samochodów ciężarowych za pośrednictwem urządzenia pokładowego Toll Collect.

Więcej

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603