Opłata drogowa dla pojazdów powyżej 3,5 tony

Pytania i odpowiedzi

 • Pojazdy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony będą musiały uiszczać opłaty za korzystanie z federalnych dróg szybkiego ruchu od 1 lipca 2024 roku.

  Dotyczy to zarówno pojazdów jednoczłonowych o maksymalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, jak i zestawów pojazdów, których pojazd silnikowy ma maksymalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony.

  Z obowiązku dokonywania opłat drogowych zwolnione są pojazdy należące do rzemieślników.

 • Firma Toll Collect udostępnia dla wszystkich pojazdów z kieszenią DIN urządzenia pokładowe.

  W przypadku braku kieszeni DIN do montażu urządzenia pokładowego firma Toll Collect zaoferuje urządzenia pokładowe montowane na przedniej szybie (Windshield).

 • Wszystkie urządzenia pokładowe Toll Collect działają w ten sam sposób i generują takie same wyniki.

  Urządzenie pokładowe montowane na przedniej szybie (Windshield) może być zasilane z gniazda zapalniczki (pokładowy kabel zasilający). Toll Collect zaleca jednak montaż na stałe ze względów funkcjonalnych (stabilny pobór opłat drogowych) i bezpieczeństwa (brak kabli w kabinie). Okablowanie jest wykonywane przez certyfikowanego partnera serwisowego lub jako montaż fabryczny (jak poprzednio). Montaż nie zajmuje tyle czasu, co montaż urządzenia pokładowego montowanego w kieszeni DIN.

 • Aby móc korzystać z urządzenia OBU, należy najpierw zarejestrować swoją firmę oraz pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej w firmie Toll Collect.

  Po otrzymaniu od Toll Collect potwierdzenia rejestracji pojazdu można umówić się na spotkanie z autoryzowanym partnerem serwisowym w celu montażu urządzenia pokładowego. W Niemczech i innych krajach europejskich działa około 1300 warsztatów serwisowych przeszkolonych przez Toll Collect. Partnerów serwisowych Toll Collect w danym regionie można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki partnerów serwisowych .

 • Urządzenia pokładowe Toll Collect Windshield pozostają przez cały czas własnością Toll Collect GmbH.

 • Toll Collect nie pobiera obecnie kaucji za urządzenia pokładowe.