Kontrola na drogach federalnych

Przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych na drogach federalnych jest kontrolowane przez kolumny kontrolne.


Samochód ciężarowy przejeżdża drogą federalną obok niebieskiej kolumny kontrolnej Toll Collect.

Kolumny kontrolne sprawdzają przejeżdżające pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Obowiązek uiszczania opłat drogowych ma zastosowanie w Niemczech na autostradach i drogach federalnych, podlegają mu pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. Do centrali kontrolnej przekazywane są wyłącznie dane pojazdów, w przypadku których zachodzi podejrzenie nieuiszczenia lub nieprawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Kolumny nie są urządzeniami do pomiaru prędkości

W przeciwieństwie do mostków kontrolnych na autostradach kolumny wymagają znacznie mniej miejsca i tym samym lepiej wtapiają się w otoczenie. Będą one pomalowane w taki sposób, aby nie można było ich pomylić z urządzeniami do kontroli prędkości.

Oprócz kolumn kontrolnych przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych jest również sprawdzane na drogach federalnych przez kontrole mobilne Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności.

Informacje dotyczące kontroli opłat drogowych od pojazdów ciężarowych

Film: Kolumna nie jest fotoradarem

Film: Kolumna nie jest fotoradarem

Film: Jak działa kolumna kontrolna?

Film: Jak działa kolumna kontrolna?

Osoba kontaktowa