Terminowe rozpoczęcie poboru opłat drogowych na wszystkich drogach federalnych


Samochód ciężarowy przejeżdża pod pomarańczowym drogowskazem na drodze federalnej.
Berlin,

Od dziś pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t podlegają opłatom drogowym na wszystkich drogach federalnych w Niemczech. Sieć płatnych dróg w Niemczech obejmuje obecnie około 52 000 kilometrów autostrad i dróg federalnych.

Techniczne dostosowanie dotyczy zarówno automatycznego, jak i ręcznego systemu poboru opłat drogowych oraz ich kontroli. Poszczególne rozwiązania były wprowadzane stopniowo i wdrażane w odpowiednim czasie. Wraz z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym poboru opłat drogowych na wszystkich drogach federalnych ten obszerny projekt zostaje pomyślnie zakończony.

Więcej przedsiębiorstw zostanie objętych obowiązkiem uiszczania opłat drogowych

Szacuje się, że obowiązkiem uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych zostanie dodatkowo objętych około 30 000 przedsiębiorstw z różnych branż. Przedsiębiorstwa powinny sprawdzić, czy ich pojazdy lub zespoły pojazdów spełniają kryterium dopuszczalnej masy całkowitej od 7,5 t, a następnie zdecydować, w jaki sposób chcą dokonywać opłat drogowych w przyszłości.

Zmiany w automatycznym systemie wykupu

Od października 2017 roku do końca marca 2018 roku około 1,1 miliona urządzeń pokładowych (On-Board Unit), zamontowanych w samochodach ciężarowych i służących do automatycznego poboru opłat, będzie stopniowo przechodzić ze zdecentralizowanego systemu na centralny system poboru opłat drogowych. Urządzenia pokładowe wysyłają z pewnym opóźnieniem zakodowane dane przejazdów i istotne do obliczenia opłaty drogowej dane pojazdu do centrum obliczeniowego Toll Collect. Tam odbywa się naliczanie opłat za przejechane, płatne odcinki dróg.

W ramach dalszych prac nad rozwojem systemu i kontroli poboru opłat drogowych technicznie możliwe było zróżnicowanie opłat drogowych według kategorii wagowych.

Ręczny system wykupu

Udoskonalony ręczny system wykupu oferuje różne możliwości dokonywania opłat drogowych. Najważniejszą zaletą nowego wykupu w systemie ręcznym jest możliwość korzystania z aplikacji Toll Collect i innych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety. W dalszym ciągu można też dokonywać wykupu za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub 1100 nowych terminali opłat drogowych. Nowe terminale opłat drogowych uzupełnią system wykupu online.

Kolumny kontrolne

W przyszłości kolumny kontrolne rozmieszczone na drogach federalnych będą sprawdzać, czy obowiązkowe opłaty drogowe zostały uiszczone. Kolumny kontrolne stanowią uzupełnienie kontroli mobilnych dokonywanych przez Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Na drogach federalnych nie będą stawiane mostki kontrolne. Pod względem technicznym kolumny kontrolne są wyposażone w podobne funkcje jak mostki kontrolne zainstalowane na autostradach. Około 600 kolumn kontrolnych, które mają cztery metry wysokości i są pomalowane na niebiesko/zielono, będzie sprawdzać, czy przejeżdżające pojazdy podlegają opłatom drogowym i czy obowiązek ten został spełniony.

Dalsze rekomendacje