Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Nowe obowiązki współpracy od 1 stycznia 2019 r!


Ręka wprowadzająca na urządzeniu pokładowym kategorię wagową i kategorię osi. Obydwa wpisy są widoczne na wyświetlaczu urządzenia pokładowego.

Berlin, 13.11.2018

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku nowych taryf opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Procedura ustawodawcza nie została jeszcze zakończona, więc możliwe są jeszcze zmiany. Projekt ustawy nakłada jednak na kierowców nowe obowiązki współpracy.

Już od czerwca 2018 roku na urządzeniach pokładowych pojawiają się kategorie wagowe. Do tej pory ich podawanie było dobrowolne. Od 1 stycznia 2019 roku zadeklarowanie kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym jest obowiązkowe i bezwzględnie wymagane. Ponadto w przypadku pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t dodatkowo należy podać liczbę osi. Podanie liczby osi jest możliwe także dobrowolnie przy mniejszej dopuszczalnej masie całkowitej. Brak ustawienia kategorii wagowej spowoduje nałożenie kary oraz ściągnięcie naliczonej kwoty opłaty drogowej.

Stawka opłaty drogowej

Stawka opłaty za kilometr składa się z trzech stawek częściowych za:

 • koszty infrastruktury odpowiednio do kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Od dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 18 t koszty te zostają dodatkowo zróżnicowane w przypadku pojazdów o maks. 3 osiach lub 4 i więcej osiach,
 • koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza zależne od klasy emisji spalin,
 • koszty obciążenia hałasem w wysokości 0,002 euro.

Kategorie wagowe

Rozróżnia się następujące kategorie wagowe:

≥ 7,5 t – 11,99 t
≥ 12 t – ≤18 t
> 18 t w przypadku maks. 3 osi
> 18 t w przypadku 4 i więcej osi

Ważna informacja

Do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

W razie pytań należy skontaktować się z naszym serwisem klienta pod numerem telefonu 0800 2222 628 (w Niemczech) lub 008000 2222 628 (spoza Niemiec).

Obejrzyj film wideo

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Newsletter

Dzięki naszemu newsletterowi będziesz otrzymywać e-mailem aktualne informacje na temat opłat drogowych od samochodów ciężarowych.

Subskrypcja newslettera

Pytania?

Pomoc Prosimy zapoznać się z naszym zbiorem pytań i odpowiedzi z wielu dziedzin.

Pytania i odpowiedzi

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605