Napęd na gaz ziemny: przestrzeganie warunków zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych

Berlin,

Od 1 stycznia 2019 r. pojazdy zasilane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Federalny Urząd Transportu Towarowego doprecyzował teraz warunki zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Zasadniczo pojazd musi być napędzany NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) lub LNG (Liquefied Natural Gas). Możliwe są napędy biwalentne, w przypadku których udział gazu ziemnego w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu musi wyraźnie dominować. Na żądanie należy udowodnić dominację napędu na gaz ziemny, przedkładając odpowiednią dokumentację.

Od 1 października 2019 roku ze zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych będą korzystały jeszcze tylko pojazdy biwalentne z napędem na gaz ziemny o udokumentowanej minimalnej pojemności zbiornika gazu ziemnego (jeden duży lub suma kilku małych) wynoszącej 300 litrów lub w przypadku LNG - 115 kg. W przypadku dokumentu potwierdzającego tę minimalną pojemność zbiornika obowiązuje domniemanie, które w pojedynczych przypadkach może zostać zakwestionowane przez BAG, że udział eksploatacji z napędem na gaz ziemny wyraźnie przeważa podczas regularnej eksploatacji pojazdu. Biwalentne pojazdy z napędem na gaz ziemny o pojemności zbiornika poniżej wielkości minimalnej (300 litrów lub w przypadku LNG - 115 kg) nie są rejestrowane przez Toll jako pojazdy zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych. Dokonane przed 1 października 2019 roku rejestracje pojazdów, w przypadku których nie zostanie wykazana minimalna pojemność zbiornika, zostaną usunięte.

Niezwolnione z opłat drogowych są pojazdy napędzane LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego.

www.bag.bund.de

Dalsze rekomendacje