Instrukcja – urządzenie Bosch do kieszeni DIN

12. Aktualizacja danych istotnych dla poboru opłat drogowych

Ten komunikat pojawia się przy włączaniu urządzenia pokładowego, gdy urządzenie realizuje polecenie aktualizacji danych dotyczących opłat drogowych. Proszę poczekać na zakończenie procesu, w razie potrzeby urządzenie pokładowe uruchomi się ponownie automatycznie.

Gdy wyświetlacz przechodzi do wskazania podstawowego, a dioda LED świeci się na zielono, urządzenie jest ponownie gotowe do poboru opłat drogowych.

Błąd: Proszę skorygować wprowadzone dane