Instrukcja – urządzenie Bosch do kieszeni DIN

9. Informacje

Wypróbuj

  • Wybór podmenu za pomocą OK .
  • Za pomocą strzałek kursora < > można przełączać między danymi.
  • za pomocą OK spowoduje powrót urządzenia pokładowego do menu głównego.

Błąd: Proszę skorygować wprowadzone dane

W menu „INFO” można sprawdzić dane, które zostały zapisane w urządzeniu pokładowym, oraz informacje dotyczące istniejących komunikatów błędu, które już zostały usunięte z wyświetlacza. Można sprawdzić następujące treści:

  • Numery rejestracyjne pojazdu
  • Klasa emisji spalin Euro
  • Rodzaj paliwa/źródło energii
  • Kod demontażu jako informacja dla partnera serwisowego
  • Numer seryjny urządzenia pokładowego
  • Komunikaty błędu, które zostały już usunięte z wyświetlacza