Instrukcje dotyczące Bosch Windshield

3. Zakłócenie poboru opłaty drogowej

Komunikat „POBOR OPLATY ZAKLOCONY” z oznaczeniem diagnostycznym pojawia się wtedy, gdy występuje usterka techniczna urządzenia pokładowego.

W tym przypadku należy skontaktować się z partnerem serwisowym Toll Collect.

Błąd: Proszę skorygować wprowadzone dane

W przypadku uszkodzenia urządzenie pokładowe nie jest gotowe do automatycznego poboru opłat drogowych. Dlatego na terenie Niemiec należy dokonać wykupu ręcznego w systemie wykupu online lub w aplikacji Toll Collect. Natomiast na terenie Austrii należy zakupić GO-Box.