Zwolnienie pojazdów na gaz ziemny z opłat drogowych

Od 1 października 2021 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zwolnienia pojazdów na gaz ziemny z opłat drogowych.

Więcej informacji
  • W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i przesłać wymagane dokumenty.

    Wniosek
  • Pojazdy na gaz ziemny są inwestycją, mającą na celu ochronę klimatu. Dlatego należy upewnić się, że technika napędowa zastosowana w pojazdach jest nowoczesna i przyszłościowa, a jazda na tradycyjnych paliwach jest niemożliwa lub została zminimalizowana.

  • Obowiązują dotychczasowe regulacje. Zasadnicze znaczenie mają dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub dane producenta.