Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Zwrot opłaty drogowej

Koszty przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, mogą zostać zwrócone odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej.

Więcej informacji

O czym muszę pamiętać podczas składania wniosku o zwrot opłaty drogowej?

Roszczenie powstaje w momencie wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2021 r.

Roszczenie jest ograniczone do okresu od 28 października 2020 do 30 września 2021 roku włącznie. Wniosek należy przedłożyć dopiero po udostępnieniu wszystkich zestawień opłat drogowych za cały ten okres. Należy dopilnować, aby wniosek i wszystkie składane dokumenty były kompletne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG).

www.bag.bund.de

W jaki sposób mogę wnioskować o zwrot opłaty drogowej?

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) udostępnił na platformie online elektroniczny formularz, za pomocą którego należy złożyć wniosek.

Przejść do platformy

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć zestawienie opłat drogowych dotyczące przejazdów podanych we wniosku, formularz kontroli, a w przypadku zastępstwa również pełnomocnictwo. Szczegółowych wykazów jazd nie trzeba dołączać do wniosku. Jednak w celu sprawdzenia wiarygodności wniosek powinien zawierać ilość przejechanych kilometrów na numer rejestracyjny pojazdu i kategorię wagową. Do obliczenia użytkownik potrzebuje szczegółowych wykazów jazd, które są dostępne na koncie użytkownika; dlatego powinien je przechowywać przez okres podany we wniosku. Każdy formularz wniosku może zawierać przejazdy dotyczące maks. 20 pojazdów o różnych numerach rejestracyjnych.

Nie posiadam szczegółowych wykazów jazd, które mógłbym dołączyć. Gdzie mogę je znaleźć?

Przez ostatnie trzy miesiące otrzymywałeś szczegółowe wykazy jazd od Toll Collect. Szczegółowe wykazy jazd są na bieżąco udostępniane na Twoim koncie użytkownika.

Federalny Urząd Transportu Towarowego nie potrzebuje szczegółowych wykazów jazd. Jednak w miarę możliwości wnioskodawca, w celu sprawdzenia wiarygodności wniosku, powinien podać ilość przejechanych kilometrów przez pojazd o danym numerze rejestracyjnym i kategorii wagowej. Nie jest to jednak koniecznie wymagane.

Nie dysponuje wszystkimi/żadnymi szczegółowymi wykazami jazd za okres od 28 października 2020 do 30 września 2021 roku. Czy mimo to mogę złożyć wniosek o zwrot opłaty drogowej?

Aby złożyć wniosek, potrzebne są tylko zestawienia opłat drogowych.

Jednak w celu sprawdzenia wiarygodności wniosek o zwrot opłaty drogowej powinien zawierać ilość przejechanych kilometrów przez pojazd o danym numerze rejestracyjnym i kategorii wagowej Dane dotyczące przejechanych kilometrów można znaleźć tylko w szczegółowych wykazach jazd, ale nie w zestawieniach opłat drogowych. Właśnie dlatego należy przechowywać szczegółowe wykazy jazd. Nawet jeśli podczas składania wniosku nie można dokładnie określić ilości przejechanych kilometrów, można złożyć wniosek przez platformę online dostępną na stronie głównej Federalnego Urzędu Transportu Towarowego.

Dlaczego Toll Collect udostępnia szczegółowe wykazy jazd tylko do 120 dni wstecz?

Szczegółowe wykazy jazd są usuwane po 120 dniach. Do tego czasu zestawienia opłat drogowych są opłacone i nie ma żadnych reklamacji. Ta regulacja wynika z ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, która reguluje również kwestię usuwania danych.

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe wykazy jazd, które są starsze niż 120 dni?

Użytkownik powinien podać ilość przejechanych kilometrów na kategorię wagową w celu sprawdzenia wiarygodności (zwłaszcza w przypadkach zmiany właściciela przy tym samym numerze rejestracyjnym pojazdu). Może użyć do tego szczegółowych wykazów jazd dostępnych na koncie użytkownika, które może posortować i zsumować. Są to jedynie dane, które są pomocne przy opracowaniu. Nie są to dane obowiązkowe. Wymagane są zestawienia opłat drogowych dotyczące całego okresu, którego dotyczy wniosek.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o zwrot opłaty drogowej?

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 r.

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628 *
Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603