Używana przeglądarka jest przestarzała. Z tego powodu może ona wywoływać błędy w prezentacji tej strony. Prosimy zaktualizować przeglądarkę. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, prosimy skontaktować się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 26 28 *
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Często zadawane pytania

Czy w automatycznym systemie ciężarówki są lokalizowane tylko przy pomocy systemu satelitarnego GPS?

Aby wspomóc urządzenie pokładowe w określaniu pozycji przez GPS, system wykorzystuje dodatkowe czujniki orientacyjne (jest to obliczeniowe określanie pozycji przy pomocy żyroskopu i sygnału tachometrycznego). Jest to metoda niezależna od systemu określania pozycji GPS. Rezultaty obydwóch metod są na bieżąco ze sobą porównywane.

Dzięki temu rozpoznawanie odcinków podlegających opłacie jest jeszcze bardziej ułatwione. Przez krótki czas system jest nawet w stanie pracować bez sygnału GPS.

Jak dokładna jest lokalizacja GPS?

Większość pozycji jest określanych przez system z dokładnością do mniej więcej dziesięciu metrów. We wszystkich krytycznych miejscach, np. tam, gdzie drogi niepodlegające opłacie przebiegają równolegle do dróg płatnych, specjalne słupki wspomagające wysyłają do urządzenia pokładowego dodatkowe dane położeniowe i ułatwiają precyzyjne określanie pozycji.

Czy system poboru opłat drogowych będzie mógł wykorzystywać również dane nawigacyjne przyszłego systemu satelitarnego Galileo?

Ten europejski system satelitarny jest aktualnie konstruowany i będzie po wdrożeniu wykorzystywany przede wszystkim w celach komercyjnych i naukowych.

Firma Toll Collect reklamowała, że urządzenia pokładowe (On Board Units) będzie można generalnie wykorzystywać również do usług telekomunikacyjnych. Czy urządzenia te – pod względem technicznym – będą w stanie sprostać temu wyzwaniu?

Firma Toll Collect została upoważniona do budowy, zarządzania i obsługi systemu elektronicznego poboru opłat drogowych od ciężkich pojazdów użytkowych w Niemczech. Usługi telematyki drogowej nie są przedmiotem zlecenia i nie będą oferowane. Techniczne możliwości urządzeń pokładowych Toll Collect są jednak tak zakrojone, że teoretycznie urządzenia te mogłyby w przyszłości odbierać usługi telematyki drogowej. Wówczas urządzenia pokładowe Toll Collect mogłyby też przyczynić się do wzrostu efektywności w procesach spedycyjnych – ale tylko wówczas, gdy niemiecki rząd wyrazi zgodę na budowę rynku telematyki oraz gdy spełnione zostaną warunki Komisji Europejskiej.

Kontakt

Komunikacja
Martin Rickmann
tel.: +49 30 74077-2400
fax: +49 30 74077-2221
E-mail

Biuro informacji prasowej
Claudia Steen
tel.: +49 30 74077-2200
fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Zum Seitenanfang

Build: 32.4.0.3, Content: undefined, Node: tpm1r603