Nowe taryfy opłat drogowych od 1 października 2021

Berlin,

Od 1 października 2021 roku obowiązują nowe taryfy opłat drogowych w Niemczech. Jednocześnie na nowo uregulowano zwolnienie z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Taryfy obowiązują z mocą wsteczną do 28 października 2020

Udział opłat drogowych w kosztach związanych z infrastrukturą zostaje obniżony z mocą wsteczną do 28 października 2020. Natomiast wzrasta udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Ogólnie taryfy opłat drogowych na kilometr zmniejszają się nieznacznie w zależności od klasy emisji spalin.

Koszty przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, mogą zostać zwrócone odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej, po złożeniu wniosku. Zakres zwrotu kosztów opłaty drogowej związanych z infrastrukturą jest zależny od kategorii wagowej. Wniosek o zwrot kosztów można składać w Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego od 3 listopada 2021 r. za pośrednictwem platformy online na stronie internetowej.. Do tego czasu firmy transportowe i logistyczne powinny posiadać wszystkie dokumenty rozliczeniowe wymagane do złożenia wniosku. Roszczeń można dochodzić do końca 2023 roku.

Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym

Od 1 października 2021 r. z opłat drogowych są zwolnione tylko pojazdy napędzane gazem ziemnym, które fabrycznie posiadają instalację CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny) lub silnik dwupaliwowy na LNG/diesel. Ponadto muszą posiadać homologację systemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009. Pojazdy te muszą spełniać wymogi klasy emisji spalin Euro VI i zgodnie z przepisami ruchu drogowego przed pierwszą rejestracją powinny zostać skonfigurowane przez producenta pojazdu jako nowy pojazd napędzany w przeważającej mierze gazem ziemnym.

Pojazdy przebudowane później lub doposażone w jeden lub kilka zbiorników gazu ziemnego są od 1 października 2021 r. objęte obowiązkiem dokonywania opłaty drogowej. To samo dotyczy pojazdów napędzanych gazem ziemnym, które nie spełniają normy klasy emisji spalin Euro VI. Pojazdy o napędzie LPG (Liquefied Petroleum Gas) podlegają zasadniczo opłatom drogowym.

W ostatnich tygodniach firma Toll Collect poinformowała bezpośrednio właścicieli pojazdów napędzanych gazem ziemnym o nowych przepisach.

Więcej informacji na stronie www.bag.bund.de

Kontakt

Czekamy na Państwa telefon lub e-mail.

Biuro informacji prasowej

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje